Aktualności
W lutym 2015 roku objęto ochroną prawdą poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubuskiego budynek położony przy placu Jana Pawła II 4 w Świebodzinie. Murowana, dwukondygnacyjna...
Świebodzin
28 luty 2015
W styczniu 2015 roku objęto ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubuskiego wystrój i wyposażenie kościoła filialnego pod wezwaniem świętego Marcina w Skibicach. Kościół...
28 luty 2015
W dniach 25-27 lutego 2015 r. B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania...
28 luty 2015
Na stronie internetowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawił się komunikat, iż ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na dotacje w ramach budżetu Priorytetu Ochrona...
27 luty 2015
W dniu 19 lutego 2015 r. w zielonogórskim muzeum odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i zaproszono wszystkich zainteresowanych...
Zimna Brzeźnica
26 luty 2015
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U....
18 luty 2015
W dniu 19 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej przy al. Niepodległości 15 w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie założycielskie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, na które...
Zielona Góra
17 luty 2015
Galeria