Aktualności
W dniu 27 lutego 2015 r. w Instytucie Bp. Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach kolejnej edycji studium: „Ochrona i konserwacja zabytków sakralnych", odbyło się spotkanie...
Gorzów Wlkp.
29 luty 2016
Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 16.02.2016 r., pod nr L-711/A wpisana do rejestru zabytków została dzwonnica w Kaczenicach (pow. zielonogórski)....
27 luty 2016
Wyniki I naboru wniosków o dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe" - priorytet "Ochrona zabytków"
24 luty 2016
Dnia 18.02.2016 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze został powiadomiony o odkryciu zespołu zabytków na terenie pow. zielonogórskiego. Na miejscu...
24 luty 2016
Galeria