Aktualności
W dniu 30 marca 2016 r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Krajeńskich odbyły się kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami połączone z promocją najnowszej publikacji o pałacu w Tucznie, która...
Tuczno
31 marzec 2016
Ustanowiona w 2008 r. nagroda jest uhonorowaniem właściciela zabytku za znaczące dokonania w zakresie poprawy jego stanu zachowania, podkreślenia walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie...
Zielona Góra
31 marzec 2016
W marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która została skradziona (zaginęła?) z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Lubrza....
31 marzec 2016
W dniu 12 marca 2016 roku z inicjatywy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bieczu gm. Brody odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy w celu wyjaśnienia zasad tworzenia gminnej...
Brody
29 marzec 2016
 W dniu 11 marca 2016 roku w Bibliotece Narodowej w Berlinie zaprezentowano ideę odbudowy wilii zaprojektowanej przez Ludwika Miesa van der Rohe dla Ericha Wolfa w Gubinie. Sympozjum towarzyszyła...
29 marzec 2016
  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
21 marzec 2016
W dniu 12.03.2016 roku na peryferiach jednego z lubuskich miast w sposób przypadkowy dokonano odkrycia zespołu zabytków archeologicznych wykonanych z brązu. Zespół składa się...
17 marzec 2016
Galeria