Aktualności
Ustanowiona w 2008 r. nagroda jest uhonorowaniem właściciela zabytku za znaczące dokonania w zakresie poprawy jego stanu zachowania, podkreślenia walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie...
31 marzec 2017
 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami...
29 marzec 2017
Uprzejmie przypominamy, że od 15 marca do dnia 28 kwietnia 2017 r. można składać wnioski do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielenie dotacji z Funduszu Kościelnego. Szczegółowe...
16 marzec 2017
 W dniu 15 marca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość związana z ogłoszeniem kolejnych zabytków uznanych na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP za Pomniki...
Klępsk
16 marzec 2017
W dniu 10 marca 2017 r., w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów odbyła się  promocja książki Analecta Freystadiensia czyli kronika Kożuchowa wraz ze spotkaniem autorskim oraz...
Kożuchów
13 marzec 2017
Ogłoszenie drugiego naboru wniosków o dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
08 marzec 2017
Wieża widokowa zw. Wieża Braniborska w Zielonej Górze została wpisana do rejestru zabytków województwa lubuskiego wraz z otoczeniem
Zielona Góra
06 marzec 2017
Galeria