Strona główna / O nas / Publikacje / Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2013 r. t.10
Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2013 r. t.10
Rozmiar czcionki
A A A

Spis treści

Barbara Bielinis-Kopeć
Wprowadzenie ......................................................................................................................................................... 5

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Barbara Bielinis-Kopeć
Badania i prace konserwatorsko-restauratorskie w dawnym opactwie cysterskim w Gościkowie-Paradyżu ....... 9

Karol Błaszczyk
Sondażowe badania stratygraficzne kościoła w Kosierzu. Zarys historii kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kosierzu ..................................................................................................................................... 19

Andrzej Legendziewicz
Rozwój i przekształcenia architektury pałacu w Bytnicy .............................................................................................................................................................................. 31

Ryszard Żankowski
Problematyka konserwatorska, restauratorska i historyczna 19 desek z dekoracją patronową,
pochodzących z dawnych stropów w kościele p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie ............................................................................................................................................................................. 37

Agnieszka Indycka
Prace remontowo-konserwatorskie zamku międzyrzeckiego zrealizowane w 2012 roku .............................................................................................................................................................................. 47

Kamila Domagalska (zebrała)
Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego – przegląd ................................................................................................................................................................................ 51

ARCHEOLOGIA

Jarosław Lewczuk
Ochrona zabytków i archeologia na Środkowym Nadodrzu .................................................................................................................................................................................65

REGIONALIA

Andrzej Paśniewski
Stylistyka fasad kamienic i willi w Nowej Soli z lat 1900-1914 i ich stan zachowania ................................................................................................................................................................................ 77

Dorota Grygiel, Miron Urbaniak
Dworzec w Starych Bielicach – unikatowy zabytek architektury kolejowej lat 30. XX w. ................................................................................................................................................................................ 93

Małgorzata Korpała
Modernistyczna willa w Trzebiczu – propozycja rekonstrukcji kolorystyki ............................................................................................................................................................................. 101

Wojciech Eckert
Winda okrężna w Iłowej. Lubuski Paternoster .............................................................................................................................................................................. 109

Marceli Tureczek
Zabytkowe dzwony z Krosna Odrzańskiego – stan zachowania, historia, problemy konserwatorskie .............................................................................................................................................................................. 117
Wolfgang J. Brylla
Budynki lóż wolnomularskich na terenie ziemi lubuskiej .............................................................................................................................................................................. 127
AKTUALNOŚCI

Kamila Domagalska (zebrała)
Aktualności .............................................................................................................................................................................. 135

KALENDARIUM

Anna Widła
Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z ochroną zabytków na Ziemi Lubuskiej w latach 1947-2013 ..................................................................................................................................................................... 163

Zdjęcia ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze z lat 60. – i 70. XX w............................................................................................................................................................................195

BIBLIOGRAFIA LMK

Opracował Dominik Kwaśniak
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie” bibliografia zawartości tomów 1-9 .............................................................................................................................................................................. 214
 

Galeria