Strona główna / O nas / Publikacje / Sękowice, gmina Gubin, stanowisko 7
Sękowice, gmina Gubin, stanowisko 7
01.09.2014
Rozmiar czcionki
A A A
Jarosław Lewczuk

Sękowice, gmina Gubin, stanowisko 7. Osada pradziejowa i wczesnośredniowieczna nad Nysą Łużycką.


Spis treści
 I.  WPROWADZENIE  7
 II.  MATERIAŁY  11
 III.  ANALIZA  49
1. Osadnictwo neolityczne oraz pochodzące z przełomu okresu neolitu i wczesnej
 epoki brązu (połowa VI - III/II tysiąclecie p.n.e.)  49
2. Osadnictwo kultury unietyckiej z pierwszego okresu epoki brązu
 (około 2300 - 1600 p.n.e.)  50
3. Osadnictwo kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D i początków okresu
 lateńskiego epoki żelaza (około 600 - 400 p.n.e.)  50
4. Osadnictwo starożytne (od okresu neolitu po schyłek
kultury łużyckiej włącznie).......................................................................................... 51
5. Osadnictwo bliżej nieokreślone chronologicznie, tzn. reprezentowane przez
obiekty, które nie dostarczyły materiałów pozwalających na wiarygodne
 określenie czasu ich powstania  52
6. Osadnictwo wczesnośredniowieczne (VINII - XIII/XIV wiek)  52
7. Okres późnego średniowiecza (XIV - XV wiek)  66
8. Okres późnego średniowiecza i czasy nowożytne
 (od XIV-XV w po XVIIIlXIX w.)  67
 IV .  UWAGI KOŃCOWE  68
 v . LITERATURA  71
 VI.  SUMMARY  73
 VII. TABLICE  76
 VIII. FOTOG RAFIE  124

 

Galeria