Aktualności
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków prowadzi postępowania administracyjne na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23...
28 kwiecień 2006
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że została rozstrzygnięta tegoroczna edycja konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany", który ma na...
Iłowa
26 kwiecień 2006
Ks. Biskup Ordynariusz dr Adam Dyczkowski oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków Pani Barbara Bielinis-Kopeć byli organizatorami szkolenia dla księży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej...
Gościkowo-Paradyż
22 marzec 2006
DOTACJE CELOWE w 2006 roku NA ZADANIE ZLECONE UPRAWNIONYM PODMIOTOM – ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM, NIE BĘDĄCYM JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lubuski Wojewódzki Konserwator...
Zielona Góra
03 marzec 2006
Galeria