Aktualności
W dniu 12 marca 2016 roku z inicjatywy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bieczu gm. Brody odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy w celu wyjaśnienia zasad tworzenia gminnej...
Brody
29 marzec 2016
 W dniu 11 marca 2016 roku w Bibliotece Narodowej w Berlinie zaprezentowano ideę odbudowy wilii zaprojektowanej przez Ludwika Miesa van der Rohe dla Ericha Wolfa w Gubinie. Sympozjum towarzyszyła...
29 marzec 2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego...
21 marzec 2016
W dniu 12.03.2016 roku na peryferiach jednego z lubuskich miast w sposób przypadkowy dokonano odkrycia zespołu zabytków archeologicznych wykonanych z brązu. Zespół składa się...
17 marzec 2016
W dniu 2 marca 2016 roku w Muzeum Ziemi Lubskiej odbył się wernisaż wystawy Bronisława Bugla pt. „Inne widzenie świata”, na który licznie przybyli miłośnicy fotografii tego znakomitego...
Zielona Góra
10 marzec 2016
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił drugi nabór wniosków w ramach priorytetu Ochrona zabytków.   Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego,...
10 marzec 2016
W dniu 27 lutego 2015 r. w Instytucie Bp. Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach kolejnej edycji studium: „Ochrona i konserwacja zabytków sakralnych", odbyło się spotkanie...
Gorzów Wielkopolski
29 luty 2016
Galeria