A A A
Prace konserwatorskie
30 wrzesień 2006
Ratusz w Gubinie

Rozmiar czcionki
A A A

We wrześniu 2006 roku zakończyły się prace konserwatorskie i roboty budowlane elewacji dawnego ratusza w Gubinie prowadzone z inicjatywy władz miasta. Poddano konserwacji ceglane elewacje średniowiecznego ratusza, wykonano remont wieńczących je renesansowych szczytów oraz wieży.

Ratusz gubiński należy do cennych zabytków architektury regionu. Wzniesiony w 2 poł. XIV wieku, rozbudowany o wieże w 1502 roku i przebudowywany w stylu późnorenesansowym w latach 1671-1672. Zniszczony częściowo w trakcie działań wojennych w 1945 roku został poddany pracom konserwatorsko-restauratorskim w latach 70-tych XX wieku i adaptowany na cele kulturalne, którą to funkcję spełnia do chwili obecnej.

Zobacz również
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Miejscem konferencji będzie Gubin, miasto położone nad graniczną...
Kościół Farny w Gubinie
Po wielu latach w październiku 2006 roku zaczął się remont...
Wiatrowskaz na wieży kościoła farnego w Gubinie
Staraniem niemieckiego Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę...
Gubin - odkrycie historycznej dekoracji malarskiej elewacji
W trakcie prac związanych z remontem elewacji budynku przy ul....