A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Wschowa - konferencja naukowa
Aktualności
28 październik 2013
Wschowa - konferencja naukowa

Konferencja pt.„Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej” we Wschowie

Rozmiar czcionki
A A A

Już po raz siódmy na zaproszenie Stowarzyszenia Czas A.R.T., wspartego w tym roku przez Pełnomocnika Rządu RFN ds. Kultury i Mediów, Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Zakład Sztuki Renesansu i Reformacji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego do Wschowy i Leszna przybyli naukowcy reprezentujący środowiska uniwersyteckie i muzealne, by w dniach 17 i 18 X br. wspólnie obradować nad dziedzictwem ziemi wschowskiej. Obrady w pierwszym dniu toczyły się we Wschowie, gdzie gości przywitała główna organizatorka i pomysłodawczyni konferencji, Marta Małkus. Moderatorami sesji  byli: prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr hab., profesor nadzwyczajny Jacek Wójcicki z Instytutu Badań Literackich PAN.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wyjazdu do Osowej Sieni, gdzie uczestnicy konferencji zwiedzili gotycki kościół parafialny pw. śś. Fabiana i Sebastiana, w którym zachowały się renesansowe płyty epitafijne rodziny Ossowskich z XVI w. Obrady tego dnia kontynuowano w siedzibie Muzeum Okręgowego w Lesznie. Moderatorem poszczególnych sesji był prof. dr hab. Jan Harasimowicz z Uniwesystetu Wrocławskiego, który od lat wspiera organizatorów wiedzą i doświadczeniem.
Wygłoszone podczas dwudniowych obrad referaty ukazały bogactwo zagadnień oczekujących jeszcze na wnikliwą refleksję naukową. Wyłonił się też wyraźniejszy obraz znaczenia ziemi wschowskiej w przeszłości. Część z referatów, zaprezentowana podczas konferencji, zostanie –tradycyjnie już – opublikowana w pokonferencyjnej książce.
Organizatorów cieszy rosnące zainteresowanie obradami nie tylko ze strony badaczy, ale nade wszystko mieszkańców Wschowy, Leszna i całego obszaru pogranicza wielkopolsko-śląskiego. Zdaniem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wschowskie konferencje naukowe, prezentują wysoki poziom merytoryczny i dobrze  służą popularyzacji dziedzictwa kulturowego naszego regionu.


 

Marta Małkus / Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Obrady Międzyregionalnej Komisji Rekomendacyjnej we Wschowie
 W dniach 10-11 sierpnia 2016 roku we Wschowie zorganizowano...
Najstarsza wschowska księga grodzka promuje Wschowę
W dniu 5 lipca 2015 r. Muzeum Ziemi Wschowskiej gościło zespół...
Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa we Wschowie
Dnia 7 września 2019 r. we Wschowie miała miejsce ogólnopolska...