A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Zaproszenie na kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytk...
Planowane wydarzenia
29 listopad 2013
Zaproszenie na kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami

Rozmiar czcionki
A A A

Zapraszamy na Lubuskie Spotkania z Zabytkami w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku w dniu 29 listopada 2013 r.

Na terenie województwa lubuskiego zachowały się 53 drewniane świątynie, wśród których  kościół filialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klępsku należy niewątpliwie do najcenniejszych zabytków tego typu. Decyduje o tym, nie tylko XIV-wieczna metryka świątyni, ale również jej bogate wnętrze, ukształtowane w XVI- i XVII w., stanowiące jeden z najcenniejszych przykładów sztuki protestanckiej w Polsce, a jednocześnie rzadki przykład adaptacji świątyni katolickiej do potrzeb liturgii protestanckiej, przy poszanowaniu jej wcześniejszego wyposażenia.
Należy pamiętać, że na właścicielu zabytku ciąży duża odpowiedzialność. To od niego w dużym stopniu zależy, czy i w jakim stanie zabytek przetrwa  dla potomnych. W przypadku klępskiego kościoła, jego unikatowy wystrój wnętrza, wymaga stałego nadzoru oraz  prowadzenia specjalistycznych prac konserwatorskich dla utrzymania go w dobrym stanie. Staraniem ks. proboszcza Olgierda Banasia większość wystroju i wyposażenia świątyni poddano w latach 90. XX w. zabiegom konserwatorsko-restauratorskim. Prace przeprowadzono przy współpracy z Zakładem Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu Toruńskiego. Wykonali je studenci pod kierunkiem dr. Dariusza Markowskiego w ramach praktyk studenckich. Obecnie, w ramach rozpoczętej w latach 90. XX w.  i kontynuowanej przez lata współpracy z konserwatorami z Torunia, trwają prace przy konserwacji gotyckiego ołtarza i renesansowej ambony, które prowadzi prof. D. Markowski, realizowane dzięki dofinansowaniu z Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kulturowych z Görlitz (środki pozyskane od rządu Republiki Federalnej Niemiec stanowią 60% wartości prac), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminy Sulechów i środków własnych parafii. W ten sposób cenne wyposażenie wnętrza świątyni zostanie zabezpieczone na kolejne lata. W ramach Lubuskich Spotkań z Zabytkami zaprezentowane zostaną zrealizowane w bieżącym roku w klępskim kościele prace konserwatorsko-restauratorskie. Gości czeka też prawdziwa uczta muzyczna – koncert organowy w wykonaniu Andrzeja Szadejko z Gdańska. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Organizatorami Lubuskich Spotkań z Zabytkami są: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bp. w Łęgowie oraz Zakład Organmistrzowski „Ars Organum” Adam Olejnik. Patronat objął Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 Program Lubuskich Spotkań z Zabytkami

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Cykl koncertów
W drewnianym kościółku w Klępsku zorganizowano w dniach...
Ksiądz Olgierd Banaś uhonorowany Odznaką za Zasługi dla Województwa Lubuskiego
Niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu 13 września...
Kościół w Klępsku Pomnikiem Historii
 W dniu 15 marca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie...