A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Zaproszenie na obchody „60-lat służby ochrony zaby...
Aktualności
05 listopad 2013
Zaproszenie na obchody „60-lat służby ochrony zabytków na Ziemi Lubuskiej"

Rozmiar czcionki
A A A

Zapraszamy na obchody „60-lat służby ochrony zabytków na Ziemi Lubuskiej”, które odbędą się w dn. 22 listopada 2013 r. w Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze
W 1953 r. w Zielonej Górze utworzono urząd wojewódzkiego konserwatora zabytków, którą to funkcje objął Klemens Felchnerowski. Przez kolejne lata na stanowisku tym pracowali: Jan Muszyński, a następnie przez 20 lat - Stanisław Kowalski. Po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w nowoutworzonym województwie gorzowskim objął Eugeniusz Jakubaszek, zaś po nim wiele kolejnych lat pełnił ją Władysław Chrostowski. Po utworzeniu województwa lubuskiego w 1998 r. Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków została Iwona Peryt-Gierasimczuk. Od 2003 r. funkcję tę pełnił Jarosław Lewczuk, a od 2005 r. - Barbara Bielinis-Kopeć.
Warto też pamiętać, że przez ostatnie 20 lat pracę służb państwowych wspomaga diecezjalny konserwator zabytków, którą to funkcję nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełni ks. kan. Andrzej Ignatowicz.
Ważną rolę w ochronie zabytków w województwie lubuskim pełnią samorządowi konserwatorzy zabytków. Już w 2004 r. miejskim konserwatorem zabytków w Gorzowie Wlkp. został arch. Jacek Stróżewski, zaś od 2009 r. na stanowisku tym pracuje Sylwia Groblica. Od 2008 r. do dziś miejskim konserwatorem zabytków w Zielonej Górze jest Izabela Ciesielska. W latach 2008-2012 funkcję powiatowego konserwatora zabytków na terenie pow. zielonogórskiego pełnił Piotr Dziedzic.
W 2009 r. stanowisko miejskiego konserwatora zabytków w Żarach objął Marek Polański, rok później na stanowisko miejskiego konserwatora zabytków w Żaganiu powołano Małgorzatę Szymańską-Dereń, zaś w 2012 r. powiatowym konserwatorem zabytków w pow. nowosolskim została Mirosława Kochańska. Wszyscy realizują swoje zadania do dnia dzisiejszego.
O historii ochrony zabytków  w ostatnim 60-leciu na Ziemi Lubuskiej, najcenniejszych zabytkach regionu, doświadczeniach konserwatorów, właścicieli zabytków, samorządowców i organizacji pozarządowych w ochronie zabytków i opiece nad lubuskimi zabytkami będziemy mówić podczas uroczystości, które odbędą się w dn. 22 listopada br. w Filharmonii Zielonogórskiej, na które serdecznie zapraszamy.
Inicjatorem obchodów jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaś głównym organizatorem - Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji! Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl  do 18 listopada 2013 roku.

Program obchodów

Zobacz również
Wpis do rejestru zabytków dawnego Domu Stanów Ziemskich w Zielonej Górze
Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
Relikty starej zabudowy kwartału śródrynkowego
W trakcie prac ziemnych związanych z budową sieci cieplnej...
X Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków
W dniu 29 września 2015 roku w Zielonej Górze odbyły...