A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Lubuskie Spotkania z Zabytkami w kościele w Klępsk...
Aktualności
13 grudzień 2013
Lubuskie Spotkania z Zabytkami w kościele w Klępsku

Rozmiar czcionki
A A A

W dn. 29 listopada 2013 r. w klępskim kościele zorganizowano kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami. Licznie zgromadzonych gości przywitał proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Łęgowie ks. Olgierd Banaś. Następnie głos zabrała Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która przypomniała, iż dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Niemiecko-Polskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zs. w Goerlitz, Parafii w Łęgowie, Gminy Sulechów, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze udało się zakończyć konserwację  wyposażenia klępskiego kościoła tj. przeprowadzić w 2013 r. prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego oraz ambony. Dofinansowanie tych prac w 60% pozyskano od rządu republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Niemiecko-Polskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zs. w Goerlitz. Następnie słowa uznania dla ks. Olgierda Banasia, który wziął na siebie trud dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności związanych z realizacją tego zadania, wyraził Pan Roman Rakowski Burmistrz Sulechowa. O działalności Niemiecko-Polskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zs. w Goerlitz na rzecz ochrony najcenniejszych zabytków na terenie polsko-niemieckiego pogranicza opowiedział Pan dr Peter Schabe. Przypomniał on, że konserwacja ołtarza i ambony w klępskim kościele jest pierwszym wspólnym przedsięwzięciem tego typu na terenie województwa lubuskiego, zainicjowanym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które ma szanse na kontynuacje w kolejnych latach. Pan prof. Dariusz Markowski omówił prace konserwatorsko-restauratorskie przeprowadzone w kościele przy ołtarzu głównym i ambonie. Na zakończenie goście wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Pana Andrzeja Szadejko z Gdańska, o którego obecność na Lubuskich Spotkaniach z Zabytkami w Klepsku zadbał Pan Adam Olejnik Zakład Organmistrzowski „Ars Organum”, współorganizator tego przedsięwzięcia.

Fot. z uroczystości: Z. Szukiełowicz
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Klępsk - prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele fil.
Od połowy lipca br. w zabytkowym kościele filialnym pw. Nawiedzenia...
Cykl koncertów
W drewnianym kościółku w Klępsku zorganizowano w dniach...
Ekspresjonistyczne malowidła w kościele w Klępsku
Drewniany kościół w Klępsku będący Pomnikiem Historii...