A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Zaproszenie na spotkanie ws. Sieci Najciekawszych ...
Planowane wydarzenia
12 marzec 2014
Zaproszenie na spotkanie ws. Sieci Najciekawszych Wsi

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 12 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Hotelu Forrest w Raculi zorganizowane zostanie spotkanie, w trakcie którego przybliżone zostaną zasady włączania się lubuskich wsi w Sieć Najciekawszych Wsi. Jego organizatorem jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przy współpracy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W trakcie spotkania przypomniana zostanie geneza powstania projektu, którego pomysłodawcą, w oparciu o wzory m.in. z Francji, jest Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski. Doświadczenia z terenu województwa opolskiego, będącego liderem projektu omówi Pani Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Waloryzację zasobów kulturowych wsi województwa lubuskiego w kontekście kryteriów uczestnictwa w projekcie przedstawi Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, natomiast inne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby dana wieś mogła starać się o włączenie do Sieci – Pan Tadeusz Woźniak Dyrektora Departamentu PROW.
Ocenia się, że jedynie 144 wsie na ponad 40 tys. istniejących w Polsce cechują się tradycyjną zabudową, zaś na niektórych obszarach brak już wsi o wartościach kulturowych np. w części centralnej kraju historyczne elementy wsi przekształcono lub przeniesiono do skansenów. Sytuacja ta wygląda lepiej w województwie lubuskim, z terenu którego, w wyniku wstępnej weryfikacji wytypowano aż 25 wsi. Na podstawie rekomendacji m.in., wojewódzkich konserwatorów zabytków stworzona została wstępnie grupa wsi objętych programem rewitalizacji i promocji w ramach projektu „Sieć Najciekawszych Wsi". Takie miejsca mogłyby stać się w przyszłości celem dla turystów nie tylko z uwagi na ich historyczną zabudowę, lecz także na ofertę innych aktywności mieszkańców np. jarmarków i festynów, warsztatów garncarskich czy nauki ludowych tańców.
Pełny zapis koncepcji wypracowanej w województwie opolskim dostępny jest na stronie internetowej: www.dziedzictwowsiopolskiej.pl
Spotkanie ma charakter otwarty i adresowane jest do wszystkich zainteresowanych, w tym samorządowców, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Serdecznie zapraszamy.

 Agenda spotkania

Barbara Bielinis-Kopeć

Zobacz również
Plany remontu wieży ciśnień w Sulechowie
W związku z zaplanowanym przez gminę remontem zabytkowej wieży...
Powołanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
Podczas wojewódzkich obchodów Międzynarodowego...
Szprotawa - kolejny etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym
Rozpoczęto prace przy konserwacji i restauracji szafy ołtarza...