A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Szprotawa - badania archeologiczne
Prace konserwatorskie
16 marzec 2014
Szprotawa - badania archeologiczne

Rozmiar czcionki
A A A

W pierwszej połowie marca 2014 r. nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi związanymi z budową kanalizacji w Szprotawie, prowadzone były na odcinkach ulic: Kościuszki, Sienkiewicza, Basztowej, Bronka Kozaka, Podgórnej i Sobieskiego. Najciekawszych odkryć dokonano na ulicy Basztowej oraz na placu przylegającym od południa do ulicy Kościuszki.
Przy ul. Basztowej odsłonięto relikty muru ceglanego, licowanego od zewnątrz kamieniem łamanym, i dodatkowo zdobionego pilastrami ceglanymi (ryc. 1). Mur ten, pochodzący z końca XIX lub początków XX wieku, oddzielał zabudowę miejską od parku. Prawdopodobnie jego część została wybudowana na fundamencie średniowiecznego miejskiego muru obronnego. Przy jednym z pilastrów natrafiono na depozyt w postaci 4 słoików po wekach, wypełnionych soczewkami optycznymi, zapakowanymi w oryginalne opakowania papierowe (ryc. 2). Słoiki te zostały zapewne zakopane przez jednego z miejscowych optyków, tuż przed zdobyciem Szprotawy przez wojska radzieckie, które nastąpiło w lutym 1945 r.
Na wspomnianym placu, znajdującym się pomiędzy budynkami mieszkalnymi nr 10 i 21 przy ulicy Kościuszki, nadzorowano wykopy pod przyłącza. Podczas prac natrafiano przede wszystkim na ślady XIX-XX – wiecznej zabudowy gospodarczej. Bezpośrednio przy ulicy Kościuszki odsłonięto także, mocno zniszczone licznymi wkopami instalacyjnymi, XVIII-wieczne mury – pozostałości po rozebranych prawdopodobnie w latach 70. XX wieku kamienicach. Odkryto tu także na dwa doły śmietniskowe, zawierające interesujący materiał zabytkowy. Pierwszy z nich znajdował się na działce nr 616/1. Wydobyto z niego kilka zachowanych niemal w całości naczyń glinianych pochodzących z końca XIX- pierwszej połowy XX wieku. Druga jama zlokalizowana była na działce nr 410/6 (ryc. 3). Podczas jej eksploracji pozyskano pochodzący z drugiej połowy XVII wieku bogaty materiał w postaci ułamków naczyń glinianych, kafli piecowych, fragmentów cegieł, który trafił tu w trakcie przebudowy znajdującej się nieopodal kamienicy mieszczańskiej (ryc. 4).


 

S. Kałagate, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska w Zielonej Górze

Galeria
Zobacz również
Szprotawa - remont posadzki w farze
W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie wykonano...
Szprotawa - zakończenie prac konserwatorskich
Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy zespole...
Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Szprotawie
W dniu 26 kwietnia 2018 r. po raz kolejny zorganizowano w naszym...
Szprotawa – spotkanie w sprawie utworzenia muzeum
W dniu 11.07.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie odbyło...