A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / „LUBUSKIE KONSERWACJE 2014”
Aktualności
13 marzec 2014
„LUBUSKIE KONSERWACJE 2014”

Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „LUBUSKIE KONSERWACJE 2014”

Rozmiar czcionki
A A A

Ustanowiona w 2008 r. nagroda jest uhonorowaniem laureata za znaczące dokonania w zakresie poprawy stanu zachowania zabytku, podkreślenia jego walorów artystycznych i użytkowych w aspekcie prawidłowo wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym również jego zabezpieczenia przed zniszczeniem. Ocenie poddawany jest również sposób użytkowania zabytku, utrzymanie estetycznego wyglądu, jego wyposażenia i otoczenia. Nagroda przyznawana jest właścicielom zabytków w dwóch kategoriach:
• za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku,
• za renowację i adaptację architektoniczną zabytku
Miło nam poinformować, że w dniu 5 marca 2014 r. Kapituła Nagrody „Lubuskie Konserwacje” zarekomendowała Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków uhonorowanie w kolejnej edycji nagrody „Lubuskie Konserwacje 2014” następujących właścicieli zabytków:
• w kategorii za renowację i adaptację architektoniczną zabytku:
Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską
za Renowacja i adaptacja architektoniczna dawnego zespołu willi Maxa i Roberta Bahra
w Gorzowie Wlkp. zwanego Domem Biskupów Gorzowskich do celów Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty.
Uzasadnienie:
Historyczny zespół budowlany składający się z dwóch willi wzniesionych przez Maxa Bahra i Roberta Bahra na przełomie XIX i XX w. ul. 30 Stycznia 1w Gorzowie Wlkp., poddano kompleksowym badaniom i pracom remontowo-restauratorskim w związku z adaptacją na cele Instytutu Biskupa Wilhelma Pluty. Prace rozpoczęły się w 2009 r. i trwały do końca 2012 r. Objęły one m.in. wzmocnienie posadowienia budynków; konsolidacja konstrukcji i naprawę spękań ścian; wykonanie izolacja murów piwnic; remont instalacji odwadniającej wokół budynków; renowację elewacji, w tym detali architektonicznych, elementów drewnianych i metaloplastycznych; renowację stolarki okiennej i drzwiowej; odtworzenie pierwotnej kolorystyki wnętrz, konserwację elementów wystroju wnętrz (m.in. sztukaterii, faset, mazerowanych sufitów, boazerii, polichromii); renowację parkietów i posadzek; renowację klatek schodowych; witraży i wymianę oraz montaż nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej; renowację ogrodzenia posesji oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu. W efekcie tych prac zabytek przywrócono do dobrego stanu technicznego, wprowadzając funkcjonalne rozwiązania związane z nową funkcją oraz podniesiono jego estetykę i przywrócono pierwotne walory artystyczne.
Wartość inwestycji: 6.100.000,00  zł.
Gminę Wschowa
za kompleksowe prace remontowo-restauratorskie oraz adaptację budynku dawnego Kolegium Jezuickiego we Wschowie na siedzibę Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa oraz Punktu Informacji Turystycznej
Uzasadnienie:
Kolegium jezuickie powstało w 1727 r. na miejscu spalonego w 1685 r. budynku mennicy miejskiej z XV w. Przy jego odbudowie wykorzystane zostały mury obwodowe mennicy, w części zachodniej założone na obrysie murów miejskich. W 2006 r. w wyniku pożaru zniszczeniu uległa niemal połowa budynku: destrukcja objęła skrzydło południowe - pozostały mury zewnętrzne i częściowo wewnętrzne, zniszczeniu uległ dach, drewniane stropy kondygnacji nadziemnych, zawaleniu uległy sklepienia piwnic. Część środkowa budynku na skutek pożaru i akcji ratowniczej uległa również poważnemu zniszczeniu. Pomimo prac związanych z odbudową dachu i wykonaniem stropów na piętrze stan obiektu był zły. W latach 2009-2013 przeprowadzono kompleksowe prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie, podczas których m.in., wykonano nową więźbę dachową, nowe pokrycie dachowe oraz okna powiekowe, odbudowano stropy i ściany zewnętrzne, przemurowano uszkodzone nadproża, z uwagi na duże zawilgocenie w całym budynku wykonano izolacje i tynki renowacyjne, przeprowadzono restaurację detali architektonicznych, odtworzono stolarkę okienną na wzór zachowanej historycznej stolarki, przeprowadzono też kompleksowe prace związane z adaptacją wnętrz. Ponadto przeprowadzono prace związane z konserwacją barokowych portali oraz odkrytych w trakcie prac polichromii. Prace budowlane i konserwatorskie poprzedzone zostały badaniami konserwatorskimi, architektonicznymi i archeologicznymi.
Wartość inwestycji: 5 849 853,99 zł.
• w kategorii za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku:
Państwu Wiesławie i Piotrowi Pudłowskim
za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie willi przy ul. Bohaterów Westerplatte 32 w Zielonej Górze
Uzasadnienie:
Willa przy ul. Bohaterów Westerplatte 32 w Zielonej Górze wzniesiona został u schyłku XIX w. dla Alfreda Balcke, notariusza, radnego miejskiego oraz właściciela firmy ubezpieczeniowej. W ostatnich latach budynek nie był użytkowany, a jego stan techniczny znacznie się pogorszył. W 2010 r. został zakupiony przez Państwa W. i P. Pudłowskich, którzy z ogromnym zaangażowaniem rozpoczęli proces jego konserwacji. Podczas remontu w latach 2011-2013 wykonano szereg robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich. Osuszono i ustabilizowano konstrukcję, uzupełniono tynki, poddano konserwacji detal architektoniczny, przywrócono historyczną kolorystykę elewacji, wymieniono stolarkę okienną na nową, ściśle odwzorowującą okna pierwotne, także pod względem koloru ram i ornamentów piaskowanych na szkle. Wyremontowano dach pokryty dekoracyjnie ułożonymi płatkami blachy. Pierwotny wygląd przywrócono także wnętrzom. Sztukaterie odzyskały dawny blask. Spod wielu przemalowań odkryto pełnię barw z końca XIX w. Poddano również konserwacji zabytkową stolarkę drzwiową oraz klatkę schodową. Do prac użyte zostały najwyższej jakości materiały budowlane i konserwatorskie. Zagospodarowano również teren nieruchomości wraz z odtworzeniem zabytkowego ogrodzenia i konserwacją kutych przęseł.
W efekcie willa odzyskała utracone walory estetyczne i artystyczne. W obecnej formie wpływa na podniesienie atrakcyjności całego miasta.
Warto też przypomnieć, że w dn. 28 sierpnia 2013r. na Zamku Królewskim w Warszawie, Pani Wiesława Pudłowska została uhonorowana wyróżnieniem za prace konserwatorskie w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku”.  W tym samym roku została także przyznana nagroda „Lubuski Mister Budowy” za wyjątkowo precyzyjne odrestaurowanie zniszczonego obiektu zabytkowego przy wiernym odtworzeniu jego detali architektonicznych i wyposażenia.
Wartość inwestycji: ok. 7 000 0000 zł.

Wręczenie nagród nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w dn. 30 kwietnia 2014 r. w Łęknicy.

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Wykład o dawnym sanatorium w Trzebiechowie w zielonogórskim ratuszu
W dniu 17 lipca 2014 r. w ramach cyklu „ Cudze chwalicie...
Ogłoszenie
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje,...
Spotkanie informacyjne dla detektorystów
Na wniosek Stowarzyszenia Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze”...
Konferencja "Kierunki rozwoju polskiej regionalistyki"
 Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna "Nadodrze"...