A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Wsie województwa lubuskiego pretendują do Sieci Na...
Aktualności
14 marzec 2014
Wsie województwa lubuskiego pretendują do Sieci Najciekawszych Wsi

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 12 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Hotelu Forrest w Raculi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przy współpracy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zorganizował spotkanie adresowane do wszystkich osób zainteresowanych włączeniem wsi z terenu naszego województwa do „Sieci Najciekawszych Wsi”. Licznie zgromadzonych przedstawicieli samorządu terytorialnego, sołtysów, organizacji pozarządowych i wszystkie osoby zainteresowane tym projektem powitał Pan Stanisław Tomczyszyn Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. W trakcie spotkania Pan Tadeusz Woźniak Zastępca Dyrektora Departamentu PROW przypomniał genezę powstania projektu, którego pomysłodawcą, w oparciu o wzory m.in. z Francji, jest Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski. Doświadczenia z terenu województwa opolskiego, będącego liderem projektu, omówiła Pani Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Waloryzację zasobów kulturowych wsi województwa lubuskiego w kontekście kryteriów uczestnictwa w projekcie przedstawiła dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, natomiast inne kryteria, które muszą zostać spełnione, aby dana wieś mogła starać się o włączenie do Sieci omówił Pan Tadeusz Woźniak.
Ocenia się, że jedynie 144 wsie z ponad 40 tys. istniejących w Polsce cechują się tradycyjną zabudową o wartościach kulturowych. Na niektórych obszarach naszego kraju, szczególnie w jego centralnej części, wiele historycznych zabudowań wiejskich przeniesiono do skansenów, stąd nieodwracalnie utraciły one swój pierwotny charakter. Sytuacja ta wygląda lepiej w województwie lubuskim, z terenu którego, w wyniku wstępnej weryfikacji, wojewódzki konserwator zabytków wytypował 25 wsi. Liczba ta wzrosła do 32 wsi na wniosek mieszkańców. Ostateczna liczba zostanie ustalona po 15 kwietnia br. gdy wszyscy potencjalnie zainteresowani potwierdzą deklarację włączenia się do projektu. Na tej podstawie utworzona zostanie grupa wsi objętych programem rewitalizacji i promocji w ramach projektu „Sieć Najciekawszych Wsi". Miejsca te mają w przyszłości stać się celem dla turystów nie tylko z uwagi na ich historyczną zabudowę, lecz także na ofertę innych aktywności mieszkańców np. jarmarków i festynów, warsztatów garncarskich, nauki ludowych tańców itp.
Pełny zapis koncepcji wypracowanej w województwie opolskim dostępny jest na stronie internetowej: www.dziedzictwowsiopolskiej.pl 
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków
 W dniu 12 stycznia 2017 roku, na wniosek Towarzystwa Opieki...
Wydanie kolejnego 18. tomu Lubuskich Materiałów Konserwatorskich
Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny 18. tom ...
Konferencja naukowa
W dniach 15-16 marca 2007 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim...