A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Porozumienie o współpracy pomiędzy WUOZ w Zielonej...
Aktualności
24 marzec 2014
Porozumienie o współpracy pomiędzy WUOZ w Zielonej Górze i PWSZ w Gorzowie Wlkp

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 19 marca w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp. Porozumienie podpisały prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska Rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. i dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału i pozycji gorzowskiej uczelni oraz doświadczeń i dorobku urzędu konserwatorskiego dla dalszych działań służących dobru obu stron. Porozumienie przewiduje m.in. współpracę w obszarze dydaktyki, w szczególności poprzez: konsultowanie programów kształcenia wybranych kierunków studiów prowadzonych w uczelni, korzystanie z zasobów kadrowych urzędu i uczelni w celu organizowania wykładów, szkoleń, kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych, wymianę informacji i propagowanie możliwości podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni, umożliwienie studentom odbywania praktyk zawodowych w urzędzie. W obszarze nauki współpraca polegać będzie w szczególności na organizowaniu wspólnych konferencji naukowych, zaś w obszarze badań - na uzgadnianiu tematów prac badawczych, magisterskich i dyplomowych.
Ponadto strony deklarują chęć współpracy w zakresie prowadzenia działań na rzecz wykorzystania funduszy europejskich oraz podejmowania i realizowania przedsięwzięć z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami społecznymi.


 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Uhonorowanie osób, które przypadkowo odkryły zabytki archeologiczne
W dniu 21 marca br. w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wlkp. odbyło...
Porozumienie z WITD
W dniu 02.03.2012 r. w Gorzowie Wlkp. Lubuski Wojewódzki Konserwator...
Sensacyjne odkrycie k. Gorzowa Wielkopolskiego
W dniu 2 października 2012 roku za pośrednictwem Kierownika...
Gorzów Wlkp. - konserwacja fontanny Pauckscha
Zakończyły się prace konserwatorskie i roboty budowlane przy...