A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Wizyta Wojewody w powiecie wschowskim
Aktualności
26 marzec 2014
Wizyta Wojewody w powiecie wschowskim

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 24 marca 2014 r. Pan Jerzy Ostrouch Wojewoda Lubuski spotkał się z samorządowcami z powiatu wschowskiego m.in. burmistrzem Wschowy Krzysztofem Grabką, burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą oraz burmistrzem Szlichtyngowej Janem Wardeckim. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Pana starosty Marka Boryczki w Starostwie Powiatowym we Wschowie. Wzięła w nim również udział dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Grzegorz Dłubek, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dyskutowano o koniecznych inwestycjach w infrastrukturze drogowej oraz kwestiach związanych z ochroną środowiska. B. Bielinis-Kopeć przypomniała samorządowcom o obowiązku opracowywania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego o sytuacji kryzysowych, gminnych programów ochrony zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.
Na zakończenie Pan Wojewoda zwiedziła dawne kolegium jezuickie we Wschowie, w którym w latach 2009-2013 przeprowadzono kompleksowe prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie, podczas których m.in., wykonano nową więźbę dachową, nowe pokrycie dachowe oraz okna powiekowe, odbudowano stropy i ściany zewnętrzne, przemurowano uszkodzone nadproża, z uwagi na duże zawilgocenie w całym budynku wykonano izolacje i tynki renowacyjne, przeprowadzono restaurację detali architektonicznych, odtworzono stolarkę okienną na wzór zachowanej historycznej stolarki, przeprowadzono też kompleksowe prace związane z adaptacją wnętrz. Ponadto przeprowadzono prace związane z konserwacją barokowych portali oraz odkrytych w trakcie prac polichromii. Prace budowlane i konserwatorskie poprzedzone zostały badaniami konserwatorskimi, architektonicznymi i archeologicznymi. Zabytek zaadaptowany została na siedzibę Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa oraz Punktu Informacji Turystycznej.

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Wschowa - spotkanie w ramach projektu „Małe muzeum pełne skarbów”
 Lew z Muzeum zaprasza na kolejne spotkanie w ramach projektu...
Promocja książki „Poznajemy Wschowę obrazem i smakiem”.
 Od pięciu lat Stowarzyszenie Czas A.R.T. dba o nasze wspólne...
Obrady Międzyregionalnej Komisji Rekomendacyjnej we Wschowie
 W dniach 10-11 sierpnia 2016 roku we Wschowie zorganizowano...
Pomnik Diany - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
W dniu 9.03.2012 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Ochrony...