A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Powołanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
Aktualności
07 kwiecień 2014
Powołanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

W związku z wygaśnięciem 4-letniej kadencji Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, w dniu 28 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w jej nowym składzie: prof. Dariusz Markowski Uniwersytet M. Kopernika Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Toruniu, prof. Wojciech Eckert Narodowy Instytut Dziedzictwa O. T. w Zielonej Górze, dr Andrzej Legendziewicz Politechnika Wrocławska, dr Stanisław Kowalski, dr Jarosław Lewczuk, arch. Dorota Krupka, arch. Henryk Jan Kustosz, arch. Bogdan Rogóż, arch. Jerzy Gołębiowski oraz ks. kan. Andrzej Ignatowicz konserwator diecezjalny
Wysokie kwalifikacje zawodowe członków Rady będą pomocne w realizacji jej podstawowych zadań, jako organu doradczego Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w województwie lubuskim. Do zadań Rady należy przedstawianie opinii w sprawach dotyczących m.in. pozwoleń na rozbiórkę obiektów stanowiących element układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków; pozwoleń na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich, czy budowlanych przy szczególnie cennych zabytkach; pozwoleń na przemieszczanie szczególnie cennych zabytków wpisanych do rejestru; decyzji o wpisie do rejestru - zabytków ruchomych, nieruchomych lub archeologicznych; tworzenia przez gminy parków kulturowych; uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, ustalaniu inwestycji celu publicznego oraz opiniowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 Na posiedzeniu inauguracyjnym, które zaszczycił swą obecnością J.E. ks. dr Stefan Regmunt biskup ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Pan Jerzy Ostrouch Wojewoda Lubuski wręczył członkom Rady akty powołania. Następnie zaprezentowane zostały zabytki architektury sakralnej Gorzowa Wlkp. Pan dr Maciej Małachowicz z Politechniki Wrocławskiej wygłosił referat pt. „Rozpoznanie architektoniczne katedry w Gorzowie Wlkp.”, zaś Pani Anna Jodko z Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.- referat pt. „Kościół pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. – modernizm w architekturze sakralnej”.

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie w kościołach Dolnej Warty
W ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020...
Odszedł od nas inż. arch. Henryk Jan Kustosz
W dniu 23 września 2021 roku na cmentarzu komunalnym przy ul....