A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Wojewódzki Zlot Laureatów XXI edycji Ogólnopolskie...
Aktualności
23 maj 2014
Wojewódzki Zlot Laureatów XXI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Zielonej Górze.

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 14 maja 2014 roku w Zielonej Górze podsumowano etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.
Do konkursu przystąpiło kilkuset uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszego województwa. Do szczebla wojewódzkiego zakwalifikowało się 51 prac (w tym 25 multimedialnych) autorstwa 76 uczniów, które zostały wykonane pod opieką 63 nauczycieli w 35 szkołach z 11 miejscowości. Najwięcej prac nadesłano z powiatów: żarskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego i strzelecko-drezdeneckiego.
Komisja konkursowa obradowała w składzie: dr Mieczysław Wojecki (przewodniczący), Beata Musiałowska, Jan Frydryk, Jerzy Kwiatkowski, Aleksandra Turska, Danuta Cierpisz, Marek Gula. Autorom najlepszych prac wręczono dyplomy, nagrody rzeczowe i książki.
Pięć prac z naszego województwa zostało nagrodzonych na szczeblu ogólnopolskim, którego finał zorganizowano w dn. 17 maja 2014 r. w Biłgoraju. Laureatami zostali: Bogumiła Kaczmarek z Gorzowa Wlkp., Hubert Jurec z Żar, Milena Nowaczyk z Drezdenka oraz prace wykonane przez zespoły w składzie: Kamil Haniszewski, Julia Niemiec, Aleksandra Majchrowska (z Zielonej Góry) oraz Mateusz Pietrun, Mateusz Szwedowicz (z Gorzowa Wlkp.).
Warto przypomnieć, że konkurs ten organizowany jest od 1994 roku przez Zielonogórski Oddział PTTK i redakcję „Poznaj swój kraj”, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki Narodowej. Jego szczytnym celem jest zachęcenie młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, miejsca zamieszkania, walorów kulturowych oraz krajobrazowo-turystycznych regionu i kraju, bogactw narodowego dziedzictwa, promowania „Małych Ojczyzn”, dostrzegania osiągnięć czasów współczesnych i kształtowania postaw patriotycznych.
Patronat nad konkursem objął m.in. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przekazując jego laureatom nagrody w formie wydawnictw Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, popularyzujących dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

 

M. Wojecki /B. Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Szkolenie na temat zapobiegania zagrożeniom zabytków
W związku z realizacją postanowień porozumienia Lubuskiego...
Porozumienie ws. współdziałania i zwalczania przestępczości związanej z zabytkami
W dniu 14 maja 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy...
Relikty starej zabudowy kwartału śródrynkowego
W trakcie prac ziemnych związanych z budową sieci cieplnej...