A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Gościkowo-Paradyż - II etap prac konserwatorskich ...
Prace konserwatorskie
26 wrzesień 2014
Gościkowo-Paradyż - II etap prac konserwatorskich przy ołtarzu gł.

Drugi etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła pod wezwaniem św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w pocysterskim opactwie (obecnie Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne) w Gościkowie-Paradyżu

Rozmiar czcionki
A A A

Trwa II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy barokowym ołtarzu głównym z  kościoła pw. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w pocysterskim opactwie w Gościkowie – Paradyżu.
Monumentalny ołtarz główny datowany jest na lata 1736-1739. Kilkunastometrowej wysokości, wielokondygnacyjna nastawa wyszła spod dłuta Johanna Caspara Hennevogel z Neuzelle oraz jego synów, Johanna Wilhelma oraz Christopha. Ołtarz ozdobiły płótna jednego z najwybitniejszych twórców śląskiego baroku, Felixa Antona Schefflera.
Obecnie prowadzone prace są kontynuacją zrealizowanego w roku 2011 I etapu i obejmują dalsze działania w dolnej i środkowej części nastawy. Przeprowadzone na etapie wstępnym badania konserwatorskie pozwoliły na ustalenie pierwotnej kolorystyki ołtarza oraz odczytanie koncepcji artystycznej obejmującej całe wnętrze kościoła, cechującej się doskonałym zharmonizowaniem i kompozycyjną spójnością wszystkich elementów wystroju i wyposażenia wnętrza. Ponadto ustalono chronologię i zasięg dokonanych w przeszłości, licznych zmian i zabiegów „renowacyjnych”, które miały miejsce w latach 1854, 1887, 1927, 1928, 1966-1968 oraz 2002-2003 i polegały głównie na pokrywaniu elementów ołtarza kolejnymi warstwami przemalowań. Już w roku 1887 nadano ołtarzowi kolorystykę w odcieniach zieleni, zaś w roku 1928 nastawę pokryto marmoryzacją w intensywnych barwach czerwieni i błękitów. Radykalne zmiany nastąpiły także w wyniku prac przeprowadzonych w 1966 roku, kiedy przemalowano białą i szarą farbą olejną elementy architektoniczne. Doprowadziło to do zatarcia, zniekształcenia i zubożenia pierwotnej, bogatej formy ołtarza, wpływając niekorzystnie na obiekt oraz przestrzeń prezbiterium i całego wnętrza kościoła. Obecnie zespół konserwatorów wydobywa spod grubych warstw późniejszych przemalowań kolejne fragmenty oryginalnej kolorystyki retabulum.  
 
Prace konserwatorskie przy ołtarzu są dotowane z budżetu państwa oraz przez  Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury z funduszy Komisarza ds. Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec”.

 

Agnieszka Skowron

Galeria
Zobacz również
Gościkowo-Paradyż - prace konserwatorskie
W kościele pw. św. Marcina z Tours w Gościkowie-Pardyżu kontynuowane...
 Zespół pocysterski w Gościkowie-Paradyżu uznany za Pomnik Historii
W dniu 23 listopada 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie...