A A A
Strona główna / Zabytki / Przestępstwa przeciwko zabytkom / Zabytki skradzione i zaginione / Bojadła - zaginięcie czterech kamiennych wazonów ...
Zabytki skradzione i zaginione
29 wrzesień 2014
Bojadła - zaginięcie czterech kamiennych wazonów

Rozmiar czcionki
A A A

W latach 1999-2006 skradziono cztery (dwie pary) kamienne wazony zdobiące bramy zespołu pałacowo-parkowego w Bojadłach, gm. Bojadła, powiat zielonogórski. Wazony zostały wykonane z piaskowca w XVIII w. 
Pierwsza para wazonów – usytuowana na bramie  przed elewacją pałacu – o wysokim, kolistym, profilowanym cokoliku i dwudzielnej, wypukłej czaszy oraz profilowanym zwieńczeniu. Wszystkie elementy wazonu ukształtowane ze zwiniętych wolutowo liści akantu.
Druga para wazonów – usytuowana była na bramie zewnętrznej (na fotografii widocznej na pierwszym planie);   wazony osadzone na płaskiej płycie o rzucie powtarzającym kształt górnej partii słupa bramy – tj. na rzucie krzyża greckiego o bardzo krótkich, szerokich ramionach;   wazony wsparte na cokoliku  złożonym z wolut na których stoi (stoją?) putto (putta?) trzymające w rączkach pęki kwiatów; brzusiec wazonu zbudowany z fantazyjnie rozmieszczonych muszli, zwieńczony wolutami i formami muszlowymi.
Zespół pałacowy w Bojadłach (pałac oficyny, pawilon, park) wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 205 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20.03.1961 r.
Skradzione zabytki  figurują w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z  prawem  prowadzonym przez  Narodowy Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów (dawny  Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) w  Warszawie.  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.

 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również