A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Spotkanie służb konserwatorskich z księżmi probosz...
Aktualności
30 październik 2014
Spotkanie służb konserwatorskich z księżmi proboszczami z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 25 października 2014 r. w Instytucie Bp. Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach Studium: „Ochrona i konserwacja zabytków sakralnych", odbyły się pierwsze spotkanie z księżmi proboszczami z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, podczas którego przedstawiciele służb konserwatorskich wygłosili referaty przybliżające problematykę ochrony zabytków sakralnych na terenie województwa lubuskiego. Na wstępie głos zabrał ks. Biskup dr Stefan Regmunt, podkreślając konieczność rozważnego planowania wszelkich działań w zabytkowych świątyniach oraz współpracy ze służbami konserwatorskimi. Dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wygłosiła referat poświęcony zabytkowym świątyniom w aspekcie prowadzonych w nich prac remontowych i konserwatorskich. Przybliżyła obowiązujące przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz omówiła zasady planowania oraz prowadzenia remontów w kościołach. Następnie Kamila Domagalska Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przybliżyła zasady ochrony i konserwacji zabytków, stanowiących wyposażenie i wystrój świątyń. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja, omawiano też indywidualne problemy, z którymi borykają się administratorzy zabytkowych świątyń.

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Zobacz również