A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Zabezpieczenie gotyckiego, pocysterskiego kościoła...
Prace konserwatorskie
10 grudzień 2014
Zabezpieczenie gotyckiego, pocysterskiego kościoła w miejscowości Chociule, gm. Świebodzin

Rozmiar czcionki
A A A

Zakończono prace polegające na zabezpieczeniu nieużytkowanego, pocysterskiego, gotyckiego kościoła pw. św. Katarzyny w miejscowości Chociule. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków Wojewody Lubuskiego.
Zrealizowana obecnie inwestycja pozwoliła na skuteczne zabezpieczenie cennego, gotyckiego, pocysterskiego kościoła w Chociulach przed grożącą mu katastrofą budowlaną, która doprowadziłaby do jego całkowitego zniszczenia.  Zakres prac obejmował w pierwszej kolejności oczyszczenie obiektu z porastającej roślinności, demontaż grożącej zawaleniem więźby dachowej nad nawą oraz demontaż drewnianej konstrukcji wieży, która, przy pomocy dźwigu została w całości przeniesiona na teren przykościelny. Następnie przygotowano mury wieży i nawy do wykonania konstrukcji zabezpieczającej. Oczyszczono korony murów, wymurowano wieńczącą warstwę z cegieł, oczyszczono sklepienia i ścianę szczytową od strony wschodniej,  wykonano zabezpieczającą konstrukcję dachową z belek i krokwi stalowych wraz z pokryciem dachowym, zabezpieczono szczyty oraz zakonserwowano elementy drewniane. Wykonano także odwiązanie zabytkowej, drewnianej konstrukcji wieży, której wszystkie elementy zabezpieczono i złożono we wnętrzu kościoła.
Datowany na początek XVI wieku, cysterski kościół pw. św. Katarzyny w Chociulach związany jest z fundacją klasztoru cysterek w Trzebnicy. Obiekt jest najprawdopodobniej częścią niezrealizowanej, większej świątyni. Zachowana do dziś część, zgodnie z pierwotnym założeniem, stanowić miała prezbiterium kościoła, którego nawa nie została nigdy wzniesiona.
Nieotynkowane, ceglane elewacji o dekoracyjnym wątku, wraz z układem ostrołukowych otworów i blend oraz nakrywające wnętrza, cenne sklepienia sieciowe zachowały swą pierwotną, gotycką formę. Także dolna, kamienno-ceglana część wieży przetrwała w niezmienionym kształcie. W 1790 roku przebudowane zostały górne, drewniane kondygnacje wieży oraz dach, któremu nadano mansardową formę.

 

Agnieszka Skowron

Galeria