A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Założenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w wojew...
Aktualności
26 luty 2015
Założenie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w województwie lubuskim

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 19 lutego 2015 r. w zielonogórskim muzeum odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i zaproszono wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach oddziału tego stowarzyszenia, które założone zostało w województwie lubuskim. Inicjatorem spotkania była dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Na jej zaproszenie w spotkaniu uczestniczył Pan Wiesław Kaczmarek Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, który przybliżył działalność Towarzystwa.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest ruchem społecznym na rzecz ochrony zabytków, którego tradycja sięga przełomu wieków - jest kontynuatorem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które założone zostało w roku 1906 z inicjatywy naukowców i społeczników zainteresowanych ochroną narodowego dziedzictwa. Powstało na wiele lat przed powołaniem państwowej służby konserwatorskiej (1919), dla której od pierwszych lat swej działalności aż do wybuchu Powstania Warszawskiego było merytorycznym zapleczem. W Towarzystwie działali wybitni uczeni, architekci i artyści, a także przemysłowcy, ziemianie i duchowni. Reaktywowanie Towarzystwa pod jego obecną nazwą nastąpiło w roku 1974 z inicjatywy wybitnych przedstawicieli środowiska konserwatorów zabytków, historyków sztuki i działaczy społecznych. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest organizacją pozarządową sprawującą społeczną opiekę nad zabytkami kultury i natury. Jest stowarzyszeniem non-profit, otwartym na inicjatywy społeczne. Działalność Towarzystwa koncentruje się wokół współpracy społeczników i profesjonalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury. Formy aktywności to m.in. popularyzacja wiedzy o zabytkach, ich ochronie i konserwacji; pobudzanie społecznych inicjatyw; bezpośrednia opieka nad zabytkami; współpraca ze służbami konserwatorskimi; współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony dziedzictwa.
Do zielonogórskiego muzeum przybyło ponad 80 osób, z których znaczna część zadeklarowała chęć uczestnictwa w działalności lubuskiego oddziału Stowarzyszenia. Wybrano prezesa, którym została Pani Beata Nowogońska oraz jego 10-o osobowy Zarząd. Na spotkanie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społeczni opiekunowie zabytków z terenu całego województwa lubuskiego. Tak znaczna frekwencja potwierdza ogromne zainteresowanie opieką nad zabytkami w naszym regionie.
 

Elzbieta Górowska

Galeria