A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Zakończenie remontu budynku Urzędu Gminy Brody
Prace konserwatorskie
30 styczeń 2015
Zakończenie remontu budynku Urzędu Gminy Brody

Rozmiar czcionki
A A A

Zakończyły się roboty budowlane obejmujące remont budynku Urzędu Gminy Brody położonego przy ul. Rynek 2 w Brodach. Prace objęły w szczególności: wymianę stolarki okiennej, renowację zachowanego historycznego okna, renowację zachowanej historycznej stolarki drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego oraz remontu elewacji wraz z oczyszczeniem i uzupełnieniem tynków i detalu architektonicznego. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem i przy ścisłej współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Budynek Urzędu Gminy, wzniesiony najprawdopodobniej na początku XIX wieku, jako zlokalizowany jest po południowej stronie Rynku w zabudowie rozluźnionej. Murowany z cegły, założony został na planie prostokąta z prostokątną dobudówką od strony południowej. Dwukondygnacyjna, zwarta bryła budynku nakryta została wysokim dachem dwuspadowym, ustawionym kalenicowo w stosunku do ulicy, z wydatną, trzyosiową facjatą w części środkowej. Pokrycie dachowe wykonane z dachówki ceramicznej karpiówki, układanej podwójnie w koronkę. Elewacja frontowa, zwrócona w kierunku północnym, zakomponowana została niesymetrycznie, jako sześcioosiowa. Poziomo fasadę artykułują profilowane gzymsy – międzykondygnacyjny i koronujący. Horyzontalność elewacji dodatkowo podkreśla pasowe boniowanie kondygnacji przyziemia. Naroża drugiej kondygnacji budynku również zaakcentowane zostały boniowaniem. Z kolei naroża elewacji facjaty podkreślone zostały pilastrami. Otwory okienne, rozmieszczone w nieregularnym rytmie, ujęte są w ozdobne obramienia – odmiennie opracowane na poszczególnych kondygnacjach. Stolarka okienna jest w większości wtórna. Zachowane okno historyczne w fasadzie jest drewniane, czteroskrzydłowe, ze stałym, profilowanym ślemieniem gierowanym w części środkowej i ozdobienie opracowaną listwą przymykową. Główne wejście do budynku, umieszczone w drugiej osi od zachodu, ujęte jest w portal składający się z dwóch pilastrów nawiązujących do porządku kompozytowego, dźwigających odcinek belkowania i trójkątny naczółek. Zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa – drewniane drzwi dwuskrzydłowe z nadświetlem, ramowo-płycinowa z dekoracją snycerską. Bogata dekoracja fasady utrzymana jest w nurcie historyzmu. Pozostałe elewacje budynku opracowane zostały znacznie skromniej i poza obramieniem okiennym, pozbawione są dekoracji architektonicznej. W elewacji tylnej (południowej) zachowała się historyczna stolarka – drewniane okno czteroskrzydłowe, z dolnymi skrzydłami podzielonymi szczeblinami na dwie kwatery, stałym, profilowanym ślemieniem i listwą przymykową w formie kolumienki.
 Forma architektoniczna budynku, jego usytuowanie oraz dekoracyjne opracowanie fasady, odróżnia budynek Urzędu Gminy od pozostałej zabudowy Rynku. Budynek ma charakter reprezentacyjny i jest dominantą przestrzenną placu rynkowego.
 Budynek ze względu na zachowaną oryginalną substancją zabytkową oraz interesującą formę zewnętrzną posiada wartości zabytkowe. Jest również cennym przykładem architektury z XIX wieku w regionie.
 

Maja Błażejewska

Galeria
Zobacz również
Brody - otwarcie wystawy
W dn. 12 sierpnia br. o godz. 15.30 na dziedzińcu pałacu w...
Brody - lichtarze
Przed 1989 r. zaginęły cztery porcelanowe lichtarze
Remont dachu pałacu w Brodach
Po wielu latach nieużytkowania i niepodejmowania działań zabezpieczających,...
 Seminarium polsko-niemieckie "Brody - duchem historii regionu"
W dniu 16 września 2017 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej...