A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Remont elewacji zamu w Kożuchowie
Prace konserwatorskie
09 kwiecień 2015
Remont elewacji zamu w Kożuchowie

Rozmiar czcionki
A A A

Trwają prace polegające na remoncie elewacji zamku w Kożuchowie. Zaplanowano przywrócenie barokowej szaty obiektu, zarówno wystroju elewacji, jak również formy i kolorystyki stolarki okiennej oraz prace konserwatorskie przy kamiennym portalu.

Zamek w Kożuchowie wzniesiono pod koniec XIV w. Kolejne rozbudowy prowadzono w połowie XVI w. i na początku XVIII w.  Budowla pełniła różne funkcje na przestrzeni wieków, stanowiła rezydencję książęcą, siedzibę rodową, zbrojownię i klasztor zakonu karmelitów. Zamek w Kożuchowie jest interesującym obrazem przemian obronnego, a później reprezentacyjnego obiektu i jego przekształceń stylowych. Budowla, obecnie pełniąca funkcje kulturalne na potrzeby lokalnej społeczności, przedstawia znaczące wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

W trakcie inwestycji, podczas prowadzenia badań konserwatorskich elewacji dokonano szeregu odkryć, które rzucają nowe światło na historię obiektu oraz jego wygląd w przeszłości. Na elewacji frontowej, ponad historycznym przejazdem bramnym, do którego, przez fosę prowadził zwodzony most, odkryto średniowieczną inskrypcję, prawdopodobnie fundacyjną. Na tej samej elewacji, w zamurowanym glifie odsłonięto ryte w tynku i malowane geometryczne dekoracje.  Co więcej, po skuciu wtórnego, cementowego tynku, od strony zachodniej ukazała się w pełni czytelna, kamienna elewacja starszej, średniowiecznej siedziby.
Obecnie prowadzone są również badania architektoniczne, w celu dogłębnego rozpoznania rozwarstwień chronologicznych struktury zabytku, ustalenia technik i materiałów zastosowanych w poszczególnych fazach budowlanych oraz przemian jego formy architektonicznej, umożliwiającego dokonanie na tej podstawie rzetelnego wartościowania substancji zabytkowej i wyznaczenia priorytetów konserwatorskich.
Projekt współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Karolina Idryjan

Galeria
Zobacz również
Uroczyste otwarcie zamku w Kożuchowie po pracach remontowo-konserwatorskich
W dniu 25 września 2015 roku odbyły się uroczystości związane...
Kożuchów - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest w ...
Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich w zamku w Kożuchowie
Od października 2014 r. do września 2015 r. trwały badania...
Kożuchów - prace konserwatorskie przy obrazie z oltarza głównego w farze
Trwają prace konserwatorskie przy obrazie Chrztu Chrystusa z...