A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / zabezpieczenie i odbudowa bastei przy ul. Obywatel...
Prace konserwatorskie
24 sierpień 2015
zabezpieczenie i odbudowa bastei przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie

Rozmiar czcionki
A A A

 Zakończono prace polegające na zabezpieczeniu i odbudowie bastei położonej na dz. 491/2 przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie stanowiącej część obwarowań miejskich Kożuchowa, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 95, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 14.04.1968 r. wraz z wykonaniem zejścia w formie pochylni terenowej i schodów.
Mury obronne Kożuchowa składają się z dwóch obwodów: wewnętrznego pochodzącego z XIII w. z zachowanymi sześcioma basztami i fragmentem bramy oraz zewnętrznego, wzniesionego w XV w., z pięcioma bastejami. W skład systemu obronnego wchodził również zbudowany w XIV w. zamek, otoczony murem kurtynowym. Do miasta prowadziły trzy bramy: Głogowska,  Żagańska, Krośnieńska i Szprotawska. Całość otaczała szeroka nawodniona fosa. Basteja przy ul. Obywatelskiej stanowi element drugiego pierścienia murów którego dobudowa związana była z koniecznością przystosowania obwarowań miejskich do obrony artyleryjskiej. W 1764 r. po pożarze Kożuchowa dokonano częściowej rozbiórki murów, przeznaczając uzyskany w ten sposób materiał na odbudowę miasta.  W 1819 r. osuszono fosę otaczającą zewnętrzny pierścień obwarowań i wyburzono bramy miejskie, za wyjątkiem bramy Krośnieńskiej. System obronny Kożuchowa, pomimo licznych rozbiórek i zmian wprowadzanych na przestrzeni wieków, należy do najlepiej zachowanych na terenie Dolnego Śląska, stanowiąc unikatowy zespół obwarowań miejskich prezentujący wyjątkowe wartości historyczne i naukowe, świadcząc jednocześnie o stopniu zaawansowania inżynierii i architektury obronnej okresu średniowiecza.

Basteja przy ul. Obywatelskiej wzniesiona na rzucie podkowy o długości 13 m i szerokości 9,5 m, stanowi największą tego typu budowlę w obrębie murów obronnych Kożuchowa. W 2010 r., miała miejsce katastrofa budowlana w wyniku której zawaleniu uległa południowa część bastei.
Prowadzone badania architektoniczne i archeologiczne oraz roboty budowlane prowadzone od 2013 r. pozwoliły odsłonić wnętrze bastei, podziemne relikty muru wewnętrznego, rozebrano również wtórne nadbudowy. Dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz przeprowadził badania architektoniczne bastei, w wyniku których odsłonięto i zinwentaryzowano m.in. relikty strzelnic oraz poziom muru średniowiecznego. W wyniku tych odkryć dokonano weryfikacji początkowego zamierzenia, w zakresie formy i sposobu ekspozycji obiektu wg projektu autorstwa dr inż. arch. Macieja Małachowicza.
W wyniku zrealizowanych prac dokonano odbudowy bastei do wysokości przyległego muru kurtynowego, wybrano wtórny nasyp ziemny wraz z wykonaniem nowej nawierzchni we wnętrzu obiektu, na obniżonym poziomie, zbudowano pochylnię ze schodami i ukształtowano terenu w formie skarpy. Odtworzono również odkryte strzelnice, a w linii muru zaznaczono jego historyczny poziom i część odbudowywaną, dla zachowania prawdy historycznej.
Realizacja zamierzenia umożliwiła scalenie i uczytelnienie przebiegu obwarowań miejskich Kożuchowa, jak również wpłynęła korzystnie na ekspozycję zabytkowych murów. W wyniku działań Inwestora - Gminy Kożuchów dokonano właściwego zabezpieczenia i ekspozycji bastei, co umożliwiło jej udostępnienie dla zwiedzających. Biorąc pod uwagę niezwykłe wartości obiektu, działanie to stanowi znaczący edukacyjny walor.

 

Karolina Idryjan

Galeria
Zobacz również
Kożuchów - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest w ...
Kożuchów - prace konserwatorskie przy obrazie z oltarza głównego w farze
Trwają prace konserwatorskie przy obrazie Chrztu Chrystusa z...
Sesja naukowa "Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej - Stypułów"
W dniu 25 września 2020 r. w Zamku w Kożuchowie odbyła się...