A A A
Zabytki skradzione i zaginione
20 październik 2015
Zasieki - kradzież rzeźby

Rozmiar czcionki
A A A

 W 2015 r. (przed dniem  08.07.2015 r.), w niewyjaśnionych okolicznościach, skradziono  rzeźbę siedzącego mężczyzny, dekorującą przęsło uszkodzonego mostu – Lange Brücke, łączącego do 1945 r. dwie części miasta Forst (obecnie Forst w Niemczech i Zasieki w Polsce). 

Wykonana z piaskowca rzeźba dekorowała przęsło mostu Lange Brücke  wzniesionego w latach 1921-23 według projektu architekta Rudolfa Oskara Alberta Kühna (zmarłego w Berlinie w 1950 r.).  Mężczyzna (sukiennik?) przedstawiony jest w pozycji siedzącej z głową podpartą rękami wspartymi na niewielkim stoliczku (?). Postać ma na głowie czapkę, odziana jest w kaftan, na nogach ma wysokie buty o pofałdowanych  cholewkach. Rzeźba ustawiona była nad prostokątną, piaskowcową tablicą fundacyjną z wyrytym napisem treści: „Lange Brücke / erbaut in Jahren 1921-1923 / unter Oberburgermeister Gründer / (…) Stadtbaurat Dr. ing. Kühn” . Warsztat brandenburski, modernizm, 1921-1923 r. 
Skradziony zabytek zgłoszono do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem prowadzonego przez  Narodowy Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów (dawny  Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) w  Warszawie.  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.
 
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Jubileusz 100-lecia „Długiego mostu” w Zasiekach
10 września 2022 r. w Forst przy ruinach „Długiego mostu”,...