A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Prace konserwatorskie i remontowe we wnętrzu kapli...
Prace konserwatorskie
16 wrzesień 2015
Prace konserwatorskie i remontowe we wnętrzu kaplicy pw. Krzyża Świętego w farze w Szprotawie

Rozmiar czcionki
A A A

Trwają prace konserwatorskie i remontowe we wnętrzu kaplicy pw. Krzyża Świętego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Prace poprzedziły badania konserwatorskie przeprowadzone w 2014 r., w wyniku których na ścianie północnej kaplicy odkryto malowidło przedstawiające Golgotę stanowiące tło ołtarza (najprawdopodobniej  jego główny element stanowił barokowy krucyfiks z rzeźbą Maria Magdalena opłakująca Chrystusa Ukrzyżowanego poddany pracom konserwatorskim w 2014 r. ). Prowadzone w 2015 r. prace obejmują malowanie ścian i sklepienia kaplicy (za wyjątkiem polichromii pól sklepiennych) oraz  prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej  polichromii ściennej.  Na początku września br. zakończono prace konserwatorskie restauratorskie przy witrażu okna zachodniego kaplicy. Zakończenie prac konserwatorskich i malarskich w kaplicy pw. Krzyża Świętego w kościele farnym zaplanowane jest na połowę listopada br. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w 2015 r. dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy malowidle ściennym.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż  od 2006 r. dzięki zaangażowaniu księdza proboszcza kanonika Ryszarda Grabarskiego, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny prowadzi w kościele farnym skomplikowane inwestycje związane z konserwacją nieruchomych i ruchomych obiektów zabytkowych.  W 2006 r. przeprowadzono kompleksowy remont dachów po zniszczeniach spowodowanych wichurą. Wśród zabytków ruchomych poddanych konserwacji dzięki ks. kan. R. Grabarskiemu należy wymienić m.in.: w 2008 r. – płyty nagrobne epitafiach poświęconych pamięci Alexandra von Kietlitz i jego żony, płyta nagrobna z XIV w.; w 2009 r. – anonimowe epitafium ze sceną Zmartwychwstania (około 1568 r.),  epitafium Matthiasa Leupoldt zm. 1584 r., epitafium Anny Rosiny Geiger zm. 1713 r.; w 2011 r. – barokowe ołtarze boczne pw. św. Anny, pw. Matki Bożej Częstochowskiej i pw. Serca Pana Jezusa;  w 2012 r.  - ołtarze boczne pw. św. Józefa (daw. św. Jana Nepomucena), pw. Matki Bożej Różańcowej, ołtarz  pw. MB Nieustającej Pomocy (daw. Czternastu Wspomożycieli);  w 2013 r. - barokowy ołtarz boczny pw. św. Wawrzyńca,. W 2010 r. przeprowadzono badania konserwatorskie wnętrza korpusu nawowego, prezbiterium i przedsionków, w 2013 r. przeprowadzono badania konserwatorskie wnętrza kaplicy Ogrójcowej. Ponadto w 2013 r. przeprowadzono prace malarskie we wnętrzu kościoła.  W 2014 i 2015 r. przeprowadzono  prace konserwatorskie przy neogotyckiej chrzcielnicy, barokowym konfesjonale  i  barokowej rzeźbiarskiej grupie Ukrzyżowania, przy trzech neogotyckich ołtarzach kaplicy Krzyża Świętego, a także prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu pw. Trójcy Świętej, a także dwóch zabytkowych witrażach świątyni. Obecnie prowadzone są prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu bocznym pw. Immaculaty i monumentalnym barokowym krucyfiksie.  Większość środków potrzebnych na prace konserwatorskie zdobywana jest od osób prywatnych - parafian,  niewielką część stanowią dotacje.  
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Szprotawa - remont posadzki w farze
W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie wykonano...
Szprotawa - znalezisko archeologiczne
Podczas prowadzonych prac ziemnych związanych z rozbudową Stacji...