A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe ws...
Aktualności
21 październik 2015
Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe wsi lubuskiej i dolnośląskiej - wiedza, dobre praktyki, wyzwania”.

Rozmiar czcionki
A A A

W dniach 16-17 października 2015 r. w siedzibie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze (Ochli) oraz Centrum Winiarstwa w Zaborze zorganizowana została konferencja poświęcona problematyce dziedzictwa kulturowego wsi na Ziemi Lubskiej i Dolnym Śląsku. Organizatorami konferencji była Fundacja Wspomagania Wsi zs. w Warszawie, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze, przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Do udziału w konferencji zaproszono mieszkańców z woj. lubuskiego i dolnośląskiego: przedstawicieli służb konserwatorskich, członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, instytucji kultury, a także osoby prywatne. Wydarzenie to spotkało się w ogromnym zainteresowaniem, co potwierdził udział ponad 100 osób.
Celem konferencji była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego wykorzystania w rozwoju tych społeczności. Ważną część spotkania stanowiła wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami oraz instytucjami realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie. Wygłoszono m.in., następujące referaty: Muzeum Etnograficzne odzwierciedleniem lubuskiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie badań i kryteriów etnograficznych, Irena Lew, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli; Krajobraz i architektura wsi dolnośląskiej i lubuskiej – dr inż. Zbigniew Kuriata, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wartości kulturowe wsi województwa lubuskiego. Problematyka ochrony i zagrożenia, dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków; Zasób zabytkowy dolnośląskich wsi i możliwości jego ochrony, Wojciech Kapałczyński, Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Doświadczeniami w realizacji różnorodnych projektów aktywizujących mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa podzielili się m.in.,: Jarosław Skorulski, Stowarzyszenie „Nasze Zatonie” (O współpracy ze społecznością lokalną), Alina Jaszewska, Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie (Park kulturowy w Wicinie), Wojciech Jachimowicz, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Szybie (Budowanie tożsamości lokalnej wokół restaurowanego zabytku na wsi). 
Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić skansen w Zielonej Górze (Ochli) oraz nowo otwarte Centrum Winiarstwa w Zaborze.
 
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Zaproszenie na koncert kolęd
W imieniu ks. proboszcza Mieczysława Pośpiecha zapraszamy na...
Zaginięcie późnorenesansowej rzeźby św. Mateusza
Pomiędzy 08.1966 a 07.05.2009 r.  z kościoła parafialnego...
Wojewódzkie obchody EDD
Program wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa...