Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Konferencja naukowa „System służb konserwatorskich...
Aktualności
16 grudzień 2015
Konferencja naukowa „System służb konserwatorskich w Polsce”

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 3 grudnia 2015 roku, z inicjatywy Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, na zamku królewskim w Warszawie, zorganizowana została konferencja naukowa pt. „System służb konserwatorskich w Polsce”. Uczestniczyli w niej mn.in., wojewódzcy i samorządowi konserwatorzy zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, konserwatorzy dzieł sztuki, architekci. Problemy związane z funkcjonowaniem państwowych służ konserwatorskich oraz propozycje założeń do systemu ochrony zabytków w Polsce przedstawili wojewódzcy konserwatorzy zabytków – Jan Janczykowski z Krakowa i Barbara Bielinis-Kopeć z Zielonej Góry. Do realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków, realizowanych przez samorządy oraz ich znaczenie w ochronie dziedzictwa odnieśli się konserwatorzy samorządowi – Robert Hirsch z Gdyni i Małgorzata Gwiazdowska ze Szczecina (odczytano jej stanowisko). Głos zabrali również prawnicy: Kamil Zeidler i Piotr Dobosz, podnosząc znaczenie funkcjonowania ochrony zabytków na polu samorządu i państwa. W dalszej części konferencji pytania (bez odpowiedzi), dotyczące systemu ochrony zabytków postawił Marcin Gawlicki, zaś Marek Konopka zaprezentowała jedną z propozycji zmian systemu ochrony zabytków. Całość podsumował Bogusław Szmygin, wskazując na potrzebę zmian obecnego systemu, podkreślając przy tym znaczenie samorządowych i państwowych służb konserwatorskich. W dyskusji na zakończenie konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich środowisk, wskazując na różnego rodzaju problemy związane z ochroną zabytków oraz konieczność ich rozwiązania w przyszłości.
Wojewódzcy konserwatorzy zabytków stoją na stanowisku, że system ochrony zabytków w Polsce wymaga zmian. Jednak zmiany te winny zostać poprzedzone gruntowną analizą występujących uwarunkowań, zostać dogłębnie przemyślane i skonsultowane ze środowiskiem. Winny zdążać do poprawy stanu zachowania zabytków; usprawnienia funkcjonowania służb konserwatorskich pod względem kompetencyjnym, organizacyjnym i finansowym oraz służyć zwiększeniu aktywności i odpowiedzialności samorządów oraz społeczeństwa za zabytki.

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Szkolenie społecznych opiekunów zabytków
W dn. 23 września 2006 roku na prośbę PTTK w Międzyrzeczu...
Mierzęcin - zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Burmistrz Dobiegniewa i Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytków...
Kolejny sukces sportowy naszej koleżanki!
Z wielką dumą i radością informujemy o sukcesie naszej koleżanki...