A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Zakończenie kolejnego etapu prac remontowo-konserw...
Aktualności
08 styczeń 2016
Zakończenie kolejnego etapu prac remontowo-konserwatorskich w kościele w Sękowicach

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 6 stycznia 2016 roku odbyła się Msza Święta dziękczynna w kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Sękowicach z okazji zakończenia kolejnego etapu remontu zabytkowego kościoła. Wspólnie z Proboszczem Parafii pw. Św. Trójcy w Gubinie Świętej ks. Ryszardem Rudkiewiczem Mszę celebrowali kapłani z Niemiec: ks. Uwe Aschenbrener z Guben i ks. Florian Ansgar z Neuzelle.
W uroczystości wzięli udział m.in. dr Peter Schabe (Fundacja Ochrony Zabytków Kultury z siedzibą w Goerlitz), dr Barbara Bielinis–Kopeć (Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków), Czesław Fiedorowicz (Prezes Konwentu Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr", radny Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego), Bartłomiej Bartczak (Burmistrz Miasta Gubina), Krzysztof Zdobylak (Radny Miasta Gubina oraz tłumacz w trakcie uroczystości) oraz osoby, które uczestniczyły bezpośrednio w pracach: inż. Marcin Gierstun (inspektor nadzoru), Krzysztof Dobrowolski (wykonawca - firma Dach – Dom z Wolsztyna), Paulina Celecka (konserwator dzieł sztuki). Licznie zebrali się również mieszkańcy Sękowic, Gubinka, Polanowic oraz Gubina.
Dzięki prowadzonym w latach 2007-2015 pracom remontowym i konserwatorsko-restauratorskim zabytek uratowano przed katastrofą budowlaną i zahamowano postępującą degradację substancji. Wzmocniono fundamenty budowli, wykonano remont konstrukcji ścian, naprawę i stabilizację konstrukcji dachu oraz prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła, które objęły m.in. drewniane empory, epitafia, stolarkę. Równocześnie prowadzone były badania konserwatorskie, które odsłoniły malarski wystrój świątyni. Jednak część prac wymaga kontynuacji w najbliższych latach.
W 2015 roku dzięki wsparciu ministerstwa kultury i mediów Niemieckiej Republiki Federalnej za pośrednictwem Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w Goerlitz przeprowadzono ostatni etap robót budowlanych dotyczący empor kościoła oraz część prac konserwatorskich (pomalowano empory, fragment balustrad i wnętrze). Parafię wsparł również Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Warto podkreślić, iż świątynia należy do najstarszych oraz najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów szkieletowych województwa lubuskiego. Przedstawia dużą wartość zarówno artystyczną, jak i historyczną.

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Lubuskie Spotkania z Zabytkami - Dziedzictwo kulturowe Sękowic
W dniu 13 czerwca 2014 r. zorganizowane zostały w Sękowicach...
Zaginięcie barokowej misy chrzcielnej
Przed 12.07.2006 r. z kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny...
Lubuskie spotkania z zabytkami 2014 - Dziedzictwo kulturalne Sękowic
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski oraz Lubuski Wojewódzki...