A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / II nabór wniosków o dotacje MKiDN
Aktualności
10 marzec 2016
II nabór wniosków o dotacje MKiDN

Rozmiar czcionki
A A A

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił drugi nabór wniosków w ramach priorytetu Ochrona zabytków.
 

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w 2016 roku;
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przeprowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Uwaga ! Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 31 marca 2016 roku.


Wnioski składać  składać wyłącznie za pośrednictwem portalu EBOI.

Warunki starania  się o  dotację określone są  szczegółowo w  regulaminie programu dostępnym na  stronie internetowej  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pod  adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php

Kamila Domagalska

Zobacz również
Prace przy elewacjach willi na terenie d. Hut Szkła "Augusta" i "Hadriana"
Zakończono roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie...
Most kolejowy w Smolnie Wielkim wpisany do rejestru zabytków
Most kolejowy na trasie nieczynnej już linii nr 357 (relacji...
Dębinka - pożar pałacu
W dniu 18.04.2012 r. nad ranem wybuchł pożar w pałacu...
Inwentaryzacje lubuskich zabytków
W dniach od 3 do 14 sierpnia odbyła się praktyka studentów...