A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Żarach
Planowane wydarzenia
30 maj 2016
Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Żarach

Rozmiar czcionki
A A A
W dniu 30 maja 2016 r. o godz. 12.00 w auli Ratusza w Żarach odbędą się kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami połączone z promocją najnowszej publikacji o zamku i pałacu w Żarach, która wydana została w ramach polsko-niemieckiej serii „Zamki i ogrody Nowej Marchii”. Organizatorami Spotkań są Burmistrz Żar, Dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
W programie Spotkań Pani Danuta Madej Burmistrz Żar zaprezentuje potencjał kulturowy miasta, następnie Pani dr Sibylle Badstuebner-Groeger, przewodnicząca Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii zs. w Berlinie, z inicjatywy którego wydana została publikacja, przedstawi działalność stowarzyszenia na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy. Na zakończenie Pan prof. Jarosław Kuczer z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, współautorzy publikacji, przedstawią historię właścicieli i zespołu rezydencjonalnego w Żarach.
Barokowy pałac stanowi dominantę architektoniczną w krajobrazie Żar. Wciąż jeszcze, pomimo daleko posuniętych zniszczeń, imponująco prezentuje się fasada budowli, ukształtowana według zasady wielkiego porządku. Czytelna jest również forma architektoniczna zamku o cechach gotyku i renesansu. Te cenne dla dziedzictwa kulturowego miasta i regionu budowle od wielu lat nie są użytkowane, co napawa troską nie tylko urząd konserwatorski ale również władze i mieszkańców Żar, którzy pokładali ogromne nadzieje w zmieniających się kolejno właścicielach zabytków. Lubuskie Spotkania z Zabytkami mają przypomnieć o świetności miasta, której materialne ślady stanowią zachowane do dnia dzisiejszego budowle.
 
 
 
PROGRAM SPOTKANIA:
 
12.00 - 12.15 przywitanie gości
 
12.15 - 12.30 Danuta Madej Burmistrz Żar – Prezentacja Gminy Żary o statusie miejskim
 
12.30 - 13.00 Pani dr Sibylle Badstübner-Gröger Koło Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii w
 
Berlinie (Freundeskreises Schlösser und Gärten der Mark) – Polsko-niemiecka seria „Pałace i ogrody
 
Nowej Marchii”
 
13.00 - 13.30 Pan dr hab. Jarosława Kuczer prof. UZ i Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski
 
Wojewódzki Konserwator Zabytków – Kompleks zamkowo-pałacowy w Żarach” – historia zabytku i
 
prezentacja publikacji
 
13.30 - 15.00 przejście do Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach przy Pl. Kardynała
 
Wyszyńskiego 2, poczęstunek oraz zwiedzanie Muzeum
 
 

Zobacz również