A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Żarach
Planowane wydarzenia
30 maj 2016
Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Żarach

Rozmiar czcionki
A A A
W dniu 30 maja 2016 r. o godz. 12.00 w auli Ratusza w Żarach odbędą się kolejne Lubuskie Spotkania z Zabytkami połączone z promocją najnowszej publikacji o zamku i pałacu w Żarach, która wydana została w ramach polsko-niemieckiej serii „Zamki i ogrody Nowej Marchii”. Organizatorami Spotkań są Burmistrz Żar, Dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
W programie Spotkań Pani Danuta Madej Burmistrz Żar zaprezentuje potencjał kulturowy miasta, następnie Pani dr Sibylle Badstuebner-Groeger, przewodnicząca Koła Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii zs. w Berlinie, z inicjatywy którego wydana została publikacja, przedstawi działalność stowarzyszenia na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy. Na zakończenie Pan prof. Jarosław Kuczer z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, współautorzy publikacji, przedstawią historię właścicieli i zespołu rezydencjonalnego w Żarach.
Barokowy pałac stanowi dominantę architektoniczną w krajobrazie Żar. Wciąż jeszcze, pomimo daleko posuniętych zniszczeń, imponująco prezentuje się fasada budowli, ukształtowana według zasady wielkiego porządku. Czytelna jest również forma architektoniczna zamku o cechach gotyku i renesansu. Te cenne dla dziedzictwa kulturowego miasta i regionu budowle od wielu lat nie są użytkowane, co napawa troską nie tylko urząd konserwatorski ale również władze i mieszkańców Żar, którzy pokładali ogromne nadzieje w zmieniających się kolejno właścicielach zabytków. Lubuskie Spotkania z Zabytkami mają przypomnieć o świetności miasta, której materialne ślady stanowią zachowane do dnia dzisiejszego budowle.
 
 
 
PROGRAM SPOTKANIA:
 
12.00 - 12.15 przywitanie gości
 
12.15 - 12.30 Danuta Madej Burmistrz Żar – Prezentacja Gminy Żary o statusie miejskim
 
12.30 - 13.00 Pani dr Sibylle Badstübner-Gröger Koło Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii w
 
Berlinie (Freundeskreises Schlösser und Gärten der Mark) – Polsko-niemiecka seria „Pałace i ogrody
 
Nowej Marchii”
 
13.00 - 13.30 Pan dr hab. Jarosława Kuczer prof. UZ i Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski
 
Wojewódzki Konserwator Zabytków – Kompleks zamkowo-pałacowy w Żarach” – historia zabytku i
 
prezentacja publikacji
 
13.30 - 15.00 przejście do Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach przy Pl. Kardynała
 
Wyszyńskiego 2, poczęstunek oraz zwiedzanie Muzeum
 
 

Zobacz również
Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Żarach
W dniu 30 maja 2016 r. w Żarach odbyły się kolejne Lubuskie...
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2008
Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków...
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na sesji Rady Gminy Żary
Na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Żary w dniu 23 sierpnia...