A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów ...
Planowane wydarzenia
29 czerwiec 2016
Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

 Uprzejmie informujemy, że w  dniu 29  czerwca  br. (środa) w  godz. od  11.00 do  14.00 w  siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze przy  ul.  Kopernika  1 odbędzie  się kolejna edycja szkolenia dla  kandydatów na  społecznych opiekunów zabytków z  terenu  województwa lubuskiego. Kurs będzie obejmował informacje m.in.  z  zakresu polskiego prawa ochrony dziedzictwa kulturowego  w  kontekście społecznej opieki nad  zabytkami. Po  szkoleniu zostanie przeprowadzony krótki test sprawdzający wiedzę kandydata na  temat zabytków oraz  przepisów prawa. Kandydaci na  społecznego opiekuna zabytków będą zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaraniu za  przestępstwa popełnione umyślnie [art.  102 ust.  3 ustawy z  dnia 23  lipca 2003  r. o  ochronie zabytków i  opiece nad  zabytkami (t.j.- Dz.U. z  2014, poz.  1446 ze  zm.)].    
Osoby zainteresowane udziałem w  szkoleniu powinny zgłosić swój udział telefonicznie lub przesłać zgłoszenie e-mailem na  adres sekretariat.zgora@lwkz.pl.  Ilość miejsc jest ograniczona. W  temacie wiadomości należy napisać: szkolenie dla  społecznych opiekunów zabytków. W  treści e-maila należy podać dane osobowe kandydata, w  tym adres zamieszkania (szkolenie jest  skierowane do  osób mieszkających na  terenie województwa lubuskiego). 

Zobacz również
Szkolenie dla służb konserwatorskich
W dniu 17 listopada 2014 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator...
Obchody 60-lecia służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej
W ramach obchodów 60-lecia powołania służb konserwatorskich...
Najlepsza renowacja stolarki 2006
III EDYCJA KONKURSU „NAJLEPSZA RENOWACJA STOLARKI 2006” R...
Zielona Góra - wystawa poświęcona odbudowie fary w Gubinie
W dniu 25.01.2012 r. w bibliotece przy ul. Ptasiej w Zielonej...