A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Obrady Międzyregionalnej Komisji Rekomendacyjnej w...
Aktualności
30 sierpień 2016
Obrady Międzyregionalnej Komisji Rekomendacyjnej we Wschowie

Rozmiar czcionki
A A A
 W dniach 10-11 sierpnia 2016 roku we Wschowie zorganizowano obrady Międzyregionalnej Komisji Rekomendacyjnej. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze” przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej. Celem spotkania było wspólne wypracowanie na bazie obowiązującego prawa, modelowej współpracy pomiędzy służbami konserwatorskimi, muzealnikami, archeologami, a poszukiwaczami i eksploratorami z terenów województw: lubuskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w ramach dotacji FIO, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W spotkaniach brali udział m.in.: dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków; dr Piotr Dziedzic dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie; dr Bartłomiej Gruszka z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; Marek Łazarz dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu; Sławomir Stańczak prezes LGE Nadodrze, Igor Murawski prezes Europejskiej Rady na Rzecz Detektoryzmu (ECMD); Robert Wyrostkiewicz redaktor naczelny portalu archeolog.pl. Koordynatorem rozmów był Piotr Frączak z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Wynikiem prac była również wymiana doświadczeń z zakresu współpracy różnych środowisk z detektowystami w Polsce oraz Europie.
Uczestnicy komisji, poznali zaprezentowany przez członków Stowarzyszenia „Nadodrze” tzw. „Model Lubuski”, czyli systemu działalności poszukiwaczy, który w ramach działań testowych ma zostać wprowadzony na terenie województwa lubuskiego. Jednym z podstawowych założeń zaproponowanej koncepcji jest certyfikacja poszukiwaczy oraz zapewnienie nadzoru regionalnego archeologa. System ten umożliwia na określanych warunkach poszukiwanie metalowych przedmiotów, będących pozostałością ludzkiej aktywności - oczywiście z wyłączeniem obszaru stanowisk archeologicznych.
 
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa we Wschowie
Dnia 7 września 2019 r. We Wschowie miała miejsce ogólnopolska...
Patronat Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad wystawą "Funeralia"
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął honorowy patronat...
Remont dachu wschowskiej fary.
W grudniu 2019 r. zakończono prace związane z remontem dachu...
Remont elewacji kamienic przy ul. Rynek 5, 6 i ul. Powstańców Wlkp 1 we Wschowie
Trwają prace związane z remontem elewacji trzech kamienic położonych...