A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie /  Badania archeologiczne na jeziorze Chycina
Prace konserwatorskie
31 sierpień 2016
 Badania archeologiczne na jeziorze Chycina

Rozmiar czcionki
A A A
W dniach od 15 do 28 sierpnia 2016 roku na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora w Zielonej Górze Instytut Archeologii UMK w Toruniu przeprowadził badania archeologiczne na wyspie położonej w N części Jeziora Długiego i w jej najbliższym otoczeniu. Badaniami kierowali prof. Wojciech Chudziak i dr Ryszard Kaźmierczak. Prace badawcze miały charakter interdyscyplinarny i prowadzone były zarówno na lądzie, w obrębie wyspy, jak i pod wodą. Na wyspie założono trzy wykopy o łącznej powierzchni około 0,4 ara. Zarejestrowano w nich kilka faz użytkowania wyspy, związanych z osadnictwem ludności kultury łużyckiej, jak z okresem wczesnego średniowiecza. W wykopach odsłonięto dobrze zachowane konstrukcje drewniane stanowiące pozostałość umocnień brzegu wyspy i zabudowy wewnętrznej pochodzące z VIII-IX wieku. Równocześnie prowadzono podwodną inwentaryzację reliktów przeprawy mostowej datowanej wcześniej na lata 60-i 70 te X wieku i pomostów występujących wokół wyspy. Zarówno z wyspy jak i dna jeziora pozyskano bogaty zbiór źródeł archeologicznych obejmujący kilka tysięcy fragmentów naczyń, kości zwierzęcych oraz pojedynczych przedmiotów, w tym żeleziec topora, żelazne wędzidło i noże. Przeprowadzono również badania paleogeograficzne oraz palinologiczne. Z konstrukcji drewnianych pobrano również materiał do badań dendrochronologicznych.
  

W. Chudziak, R. Kazimierczak, UMK Toruń

Zobacz również
Zaproszenie na Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Strzelcach Krajeńskich
Miło nam poinformować, że w dniu 30 marca 2016 r. o godz....
Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Lubniewicach
W dniu 23 maja 2014 r. w Lubniewicach zorganizowane zostały...