A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / IV Lubuskie Spotkania
Aktualności
01 sierpień 2009
IV Lubuskie Spotkania

IV Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

Szanowni Państwo,

Już po raz czwarty w Zielonej Górze zorganizowana zostanie w dniu 23 października 2009 roku przy ul. Stary Rynek 4 w Zielonej Górze, w ramach Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków, sesja naukowa, której tematem będzie:
„Architektura na obszarach objętych ochroną konserwatorską – kreatywna kontynuacja czy bierne naśladownictwo”.
Inicjatorem cyklicznych spotkań, mających na celu podjecie dyskusji nad różnorodnymi i nierzadko trudnymi problemami na styku architekt – zabytek – konserwator zabytków, jest Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze.
Spotkania stanowią forum wymiany doświadczeń, dyskusji o wspólnych problemach i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Stwarzają też doskonałą okazję do nawiązywania współpracy. Coraz liczniejszy udział architektów i konserwatorów zabytków dowodzi, że Spotkania wpisały się na trwałe w kalendarz ważnych imprez w woj. lubuskiego i stanowią sprawdzoną formę wymiany myśli.
Zapraszamy do zgłaszania referatów ( tytuł i krótkie streszczenie) oraz udziału w sesji na adres: ul. Stary Rynek 13 65-001 Zielona Góra lub e-meil: architekt@space.pl. do 30.04.2009 r.
Prelegenci powiadomieni zostaną o zakwalifikowaniu referatu do dn 31.05.2009 r.
Program sesji wraz z zaproszeniem przesłany zostanie do dn. 30.06.2009 r.
Udział w sesji jest bezpłatny jednak z uwagi na ograniczona liczbę miejsc prosimy o potwierdzanie udziału do dn. 31.08.2009 r.
Jednocześnie informujemy, że organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu.

organizatorzy:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65-001 Zielona Góra
www.lwkz.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich
w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze
ul. Stary Rynek 13 65-001 Zielona Góra

Zobacz również
Zielona Góra - remont kamienicy przy ul. Reja 6
Trwają prace związane z konserwacją i remontem pochodzącej...
Jubileusz 700-lecia kaplicy pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonej Górze
W dniu 28 września 2014 roku, staraniem Księdza Prałata Jana...
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej...
Relikty starej zabudowy kwartału śródrynkowego
W trakcie prac ziemnych związanych z budową sieci cieplnej...