A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / IV Lubuskie Spotkania
Aktualności
01 sierpień 2009
IV Lubuskie Spotkania

IV Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

Szanowni Państwo,

Już po raz czwarty w Zielonej Górze zorganizowana zostanie w dniu 23 października 2009 roku przy ul. Stary Rynek 4 w Zielonej Górze, w ramach Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków, sesja naukowa, której tematem będzie:
„Architektura na obszarach objętych ochroną konserwatorską – kreatywna kontynuacja czy bierne naśladownictwo”.
Inicjatorem cyklicznych spotkań, mających na celu podjecie dyskusji nad różnorodnymi i nierzadko trudnymi problemami na styku architekt – zabytek – konserwator zabytków, jest Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze.
Spotkania stanowią forum wymiany doświadczeń, dyskusji o wspólnych problemach i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Stwarzają też doskonałą okazję do nawiązywania współpracy. Coraz liczniejszy udział architektów i konserwatorów zabytków dowodzi, że Spotkania wpisały się na trwałe w kalendarz ważnych imprez w woj. lubuskiego i stanowią sprawdzoną formę wymiany myśli.
Zapraszamy do zgłaszania referatów ( tytuł i krótkie streszczenie) oraz udziału w sesji na adres: ul. Stary Rynek 13 65-001 Zielona Góra lub e-meil: architekt@space.pl. do 30.04.2009 r.
Prelegenci powiadomieni zostaną o zakwalifikowaniu referatu do dn 31.05.2009 r.
Program sesji wraz z zaproszeniem przesłany zostanie do dn. 30.06.2009 r.
Udział w sesji jest bezpłatny jednak z uwagi na ograniczona liczbę miejsc prosimy o potwierdzanie udziału do dn. 31.08.2009 r.
Jednocześnie informujemy, że organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu.

organizatorzy:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65-001 Zielona Góra
www.lwkz.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich
w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze
ul. Stary Rynek 13 65-001 Zielona Góra

Zobacz również
Zielona Góra - prace konserwatorskie w Kaplicy Ogrójcowej
12 czerwca br. odbył się odbiór kolejnego etapu prac...
Wydanie kolejnego 18. tomu Lubuskich Materiałów Konserwatorskich
Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny 18. tom ...
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na spotkaniu z uczniami
W dniu 15 lutego 2023 r. Pani Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski...
Ubieranie choinki
W dniu 16.12.2013 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony...