A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków / Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony ...
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
25 kwiecień 2017
Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gębicach

Rozmiar czcionki
A A A
Zapraszamy na Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dn. 25 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Gębicach gm. Gubin. Organizatorem obchodów jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wójt Gminy Gubin i Starosta Krośnieński, przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze i Sołtysem Wsi Gębice. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest od 1983 r. w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, obchodzonego 18 kwietnia, jest przybliżenie społeczeństwu problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce ideą obchodów jest zaprezentowanie zabytków mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa światowego i wielokulturowości w naszym kraju. Zorganizowanie tegorocznych obchodów w Gębicach służyć będzie integracji mieszkańców, samorządowców, regionalistów, społeczników, architektów i wszystkich zainteresowanych zabytkami regionu wokół problematyki ich ochrony. Szczególny nacisk położony zostanie na prezentację zabytków – dawnego kościoła ewangelickiego oraz założenia rezydencjonalnego w Gębicach. Zabytkowa świątynia nie jest użytkowana od 1945 r. Jej stan pogarszał się z każdym rokiem. Dzięki środkom pozyskanych staraniem Wojewody Lubuskiego w 2016 r. przeprowadzono kompleksowy remont dachu oraz prace zabezpieczające zabytek, co daje szanse na jego przetrwanie i zagospodarowanie.
Obchody poprzedzi Msza Święta w kościele w Starosiedlu. W trakcie uroczystości przewidziane jest wręczenie odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami” oraz nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje”. Wszystkim uczestnikom przekazane zostaną publikacje promujące zabytki, m.in. kolejny rocznik Lubuskich Materiałów Konserwatorskich. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych, prosząc o potwierdzenie przybycia do dn.18.04.2017 na adres: urząd@gminagubin.pl
 
 
PROGRAM:
10.45 – 11.15 Przywitanie gości
11.15 - 12.00 Wręczenie Odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad Zabytkami”
oraz nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2017”
12.00 - 12.15 Realizacja Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Krośnieńskim – Mirosław Glaz Starosta
Krośnieński
12.15 - 12.30 Walory kulturowo-przyrodnicze gminy Gubin – Zbigniew Barski Wójt Gminy Gubin
12.30 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 13.30 Moje? Twoje? Nasze! – Całkiem prywatne przemyślenia – Eleonore Schoenaich-Carolath
13.30 - 13.40 Przejście do kościoła
13.40 - 14.10 Występ artystyczny
14.10 - 14.50 Spacer po parku – prowadzi Claudius Wecke
14.50 - 15.20 Poczęstunek i zakończenie
Obchody poprzedzi Msza Święta w Kościele w Starosiedlu o godz. 10.00
 

Zobacz również
Dawny kościół w Gębicach gm. Gubin
 Kościół został wzniesiony w XV w. jako salowy...
Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gębicach
 Zapraszamy na Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego...
Remont kościoła w Gębicach
W nieużytkowanym od II wojny światowej kościele Gębicach...
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gębicach
 W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Gębicach gm. Gubin zorganizowano...