A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na upowsz...
Aktualności
27 kwiecień 2015
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa

Rozmiar czcionki
A A A
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2010.234.1536 ze zm.) uprzejmie informuje, iż ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych, podjął decyzję o przyznaniu wsparcia na realizację następujących zadań:
1. Stowarzyszenie Czas A.R.T. – zadanie: wydanie książki pt. Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej – 9 000 zł;
2. SZCZECIN –EXPO - zadanie: XVI Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015 Brandencurgia – Lubuskie – Meklenburgia – Zachodniopomorskie – 5 400 zł;
3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej - zadanie: Sesja naukowa Księstwo kożuchowskie – władcy, terytorium społeczeństwo – 6 000 zł;
4. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze - zadanie: Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia – 7 000 zł;
5. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Zielonej Górze – zadanie: wydanie publikacji ks. Roberta Romualda Kufla Cmentarze wyznaniowe w granicach województwa lubuskiego t. IV Powiat zielonogórski, Gminy Świdnica i Zabór, miasto Zielona Góra – 3 600 zł;
6. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie XII tomu czasopisma Archeologia Środkowego Nadodrza – 6 000 zł;
7. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - zadanie: Wydanie 8 zeszytu Biblioteki Archeologii Środkowego Nadodrza. Materiały z konferencji Woda - żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony – 3 000 zł
 
 

Zobacz również
Zaginięcie pary barokowych wazonów ołtarzowych
Pomiędzy  20.11.1964 r. a 02.07.1973 r. z kościoła parafialnego...
Żagań - remont dachu kościoła fil. pw. św. Krzyża
Rozpoczęto prace związane z  remontem dachu kościoła...
Gościkowo - konserwacja ołtarza głównego
W 2011 roku firmy konserwatorskie Monument Service Marcin Kozarzewski...