A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie /  Konserwacja okien w kościele farnym w Sulechowie...
Prace konserwatorskie
16 październik 2017
 Konserwacja okien w kościele farnym w Sulechowie

Rozmiar czcionki
A A A
W październiku 2017 r. zakończył się pierwszy etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy cennej drewnianej stolarce okiennej w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie. Zanim przystąpiono do prac wykonane zostały badania konserwatorskie, których wyniki i wnioski zostały zawarte w dokumentacji: Stolarka okienna kościoła parafialnego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie 1831-1833, autorstwa Pauliny Celeckiej, Michała Błażejewskiego i Katarzyny Adamek-Pujszo, opracowanej w 2011 r. Prace objęły konserwację okien w elewacji południowej świątyni. Objęły one mm.in., usunięcie kitowania, demontaż szklenia wraz z oceną stanu zachowania oraz czyszczeniem szklenia za pomocą wody i detergentów, usunięcie wtórnych przemalowań z zastosowaniem past, rozpuszczalników i ciepłego powietrza, dezynfekcję i dezynsekcję elementów drewnianych, impregnację osłabionych części drewnianej struktury, flekowanie i uzupełnienie ubytków drewna kitami do drewna, odtworzenie warstwy malarskiej  okien od zewnątrz oraz uzupełnieniem warstwy malarskiej od strony wnętrza w oparciu kolorystykę ustaloną na podstawie badań konserwatorskich (po stronie zewnętrznej czerń i czerwień i wnętrze złamana biel). Kolorystyka ta potwierdzona została na etapie badań i wiąże się z udziałem wybitnego architekta berlińskiego Karla Friedricha Schinkla. W latach 1831-1833 pod jego nadzorem, a częściowo również wg jego projektu  przeprowadzono regotycyzację sulechowskiej fary. W okresie tym m.in.., dobudowano zakrystię na przedłużeniu prezbiterium, dokonano wymiany ławek na nowe neogotyckie, wykonano kręte schody w południowej części przyziemia wieży, wykonano nowe drzwi wewnętrze miedzy wieżą a kruchtą południową przy prezbiterium oraz zainstalowano nowe organy wykonane przez Samuela Ludwiga Hartiga. Fara po regotycyzacji została ponownie konsekrowana w 1833 r.  Z tego etapu pochodzi również bardzo piękna i cenna stolarka okienna, która dzięki staraniom parafii i księdza proboszcza Andrzeja Szkwarka została podana procom konserwatorskim, które zrealizowała Pani Paulina Celecka konserwator dział sztuki. Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu Samorządu województwa lubuskiego i Gminy Sulechów. Będą one wymagały kontynuacji w latach kolejnych.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Projekt ewidencji pól bitewnych woj. lubuskiego
W dniu 16.01.2013 r. odbyło się w Zielonej Górze spotkanie...
Zmarł inż. Artur Krupka, wieloletni pracownik WUOZ w Zielonej Górze
Z przykrością informujemy, że zmarł inż. Artur Krupka, wieloletni...
Wpis do rejestru zabytków dawnego Domu Stanów Ziemskich w Zielonej Górze
Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
Remont zabytkowej plebani przy ul. Kasprowicza 1 w Zielonej Górze
Zabytkowa plebania prezentuje się nam w nowej odsłonie kolorystycznej...