A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Wpis do rejestru zabytków kościoła w Jemiołowie...
Aktualności
31 maj 2017
Wpis do rejestru zabytków kościoła w Jemiołowie

Rozmiar czcionki
A A A
W dniu 26.05.2017 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisie do rejestru zabytków pod nr L-756/A, kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w miejscowości Jemiołów, gmina Łagów. Pierwszy kościół w Jemiołowie wzniesiony został pod koniec XVIII w., w nurcie barkowym, jako zbór ewangelicki. Pod koniec XIX w. kościół był poddany gruntownemu remontowi i z tego okresu zachowała się część wyposażenia (empory i prospekt organowy). Po drugiej wojnie światowej świątynia została przejęta przez katolików. Kościół znajduje się w centralnej części wsi, na niewielkim wyniesieniu. Jest to budowla murowana z kamienia polnego i cegły, jej ściany są obustronnie tynkowane. Szczyt zachodni zbudowano w konstrukcji drewnianej ryglowej z wyplenieniem ceglanym, od zewnątrz szalowany jest deskami. Świątynia jest orientowana, założono ją na rzucie prostokąta zamkniętego trójbocznie, z 2 - kondygnacyjnymi, prostokątnymi aneksami po północnej i południowej stronie. Od zachodniej strony do bryły kościoła przylega 4 - kondygnacyjna wieża, założona na rzucie kwadratu, w przyziemiu murowana, w wyższych kondygnacjach w konstrukcji drewnianej ramowo - słupowej, oszalowana z zewnątrz deskami pionowymi z listwowaniem. Kościół nakryty jest wysokim dachem dwuspadowym przechodzącym nad prezbiterium w dach wielospadowy, aneksy nakryte są niższymi dachami trójspadowymi. Pokrycie stanowi dachówka ceramiczna karpiówka układana podwójnie w koronkę. Wieża nakryta jest dachem wielospadowym z ośmioboczną otwartą latarnią o arkadowych prześwitach, z ażurowymi prostymi balustradkami. Na latarni znajduję się daszek ostrosłupowy z krzyżem w wierzchołku. Dach wieży pokryty jest blachą. Konstrukcja dachu kościoła jest drewniana - więźba jętkowo - krokwiowa, z usztywnieniem w płaszczyźnie połaci dachowych zastrzałami w formie krzyży św. Andrzeja. Elewacje artykułowane są otworami okiennymi o kształcie wydłużonych prostokątów  (o zróżnicowanych rozmiarach), zamkniętych łukiem koszowym. Dekoracja elewacji jest oszczędna, stanowią ją wyrabiane w tynku opaski okienne, proste pasowe podziały ramowe ścian, wydzielony w tynku cokół oraz murowane i otynkowane gzymsy. Elewacje są obecnie pomalowane na biało, natomiast detal architektoniczny pomalowano w kolorze jasnoszarym. W elewacji południowej w aneksie oraz w kruchcie zachowała się historyczna stolarka drzwiowa. Są to drzwi drewniane, deskowe z okuciami. Wnętrze kościoła jest salowe, nakryte drewnianym stropem. Dwukondygnacyjne symetryczne aneksy z szeroko otwartymi do wnętrza emporami na piętrze, w przyziemiu oddzielone są od nawy wtórnymi ściankami działowymi. We wnętrzu zachował się barokowy ołtarz główny, pierwotnie ambonowy, z dekoracją snycerską, datowany na 1749 r. oraz prospekt organowy z końca XIX w. Pozostałe elementy wyposażenia są współczesne. Pierwotna ceglana posadzka zachowała się fragmentarycznie (pod schodami w aneksie północnym), obecna posadzka jest betonowa, wykończona kwadratowymi płytkami lastriko. Na emporach zachowały się drewniane podłogi deskowe.
 W roku 2016 r. kościół w Jemiołowie poddano pracom remontowym, polegającym na wymianie pokrycia dachowego nad nawą główną na dachówkę karpiówkę. Z uwagi na zły stan techniczny wieży Parafia w Łagowie w bieżącym roku przystąpiła do jej remontu. Usunięto część wypełnienia fachów, deskowanie, a ściany wieży zabezpieczono folią. Wewnątrz wieży zbudowano dodatkową konstrukcję stalową z profili zamkniętych ocynkowanych ogniowo.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Św. w Jemiołowie wyczerpuje znamiona zabytku, określone w definicji zawartej w art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przedstawia istotne wartości historyczne, artystyczne i naukowe, których zachowanie leży w interesie społecznym. Na podstawie analizy materiałów ikonograficznych można stwierdzić, że kościół zachował pierwotny kształt architektoniczny. Kościół w Jemiołowie stanowi cenną pamiątkę historyczną miejscowości. Wpis do rejestru zabytków przedmiotowego obiektu, pozwoli na zapewnienie warunków prawnych, a przez to również – organizacyjnych i finansowych, umożliwiających trwałe zachowanie zabytku oraz jego zagospodarowanie i utrzymanie, zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

Barbara Czechowska

Galeria
Zobacz również
Spotkanie w gronie specjalistów w kościele w Lubięcinie
W związku z rozpoczynającym się remontem ryglowego kościoła...
 Trwają prace remontowe kościoła pw. św. Katarzyny w Lubięcinie  
We październiku 2017 r. rozpoczęły się prace remontowe przy...