A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności /  Wpis do rejestru zabytków dawnego kościoła ewange...
Aktualności
31 sierpień 2016
 Wpis do rejestru zabytków dawnego kościoła ewangelickiego w Babimoście

Rozmiar czcionki
A A A
Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 19.08.2016 r., pod nr L-717/A do rejestru zabytków został wpisany dawny kościół ewangelicki w Babimoście.
 Budowa pierwszego kościoła ewangelickiego w Babimoście związana była ze sprowadzeniem w XVII wieku przez starostę babimojskiego Krzysztof Żegockiego ewangelików ze Śląska, w związku z trwającą wojną trzydziestoletnią (1618-1648). Starosta babimojski, działając w imieniu króla Jana Kazimierza Wazy, zapewnił im swobody narodowe i religijne. Udzielił również zezwolenia na budowę domu modlitwy oraz wyznaczył tereny pod osadnictwo. Po przybyciu do Babimostu osadnicy niemieccy wybudowali nową dzielnicę tzw. Nowe Miasto i świątynię przy nowej ulicy wiodącej do Kargowej. Kościół, zbudowany po roku 1657, był budowlą szachulcową bądź drewnianą. Zniszczył ją całkowicie wielki pożar w 1781 r., w wyniku którego spaliła się także znaczna część miasta.  W latach 1782 - 1789 zbudowano nowy kościół, nadając mu cechy architektury klasycystycznej. Jeszcze pod koniec wojny kościół był wyposażony w dzwony, organy i inne sprzęty liturgiczne, jednak po wojnie ogołocono kościół z wyposażenia. W latach 70. tych XX wieku podjęto prace w związku z planami adaptacji kościoła do celów muzealnych (zachowała się dokumentacja budowlana sporządzona przez Pracownie Konserwacji Zabytków z 1976 r.,  przechowywana w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków).  Prace te nie zostały zakończone. Obecnie planowe jest przystosowanie wnętrza świątyni do celów muzealnych.
 Do kościoła wzniesionego na planie prostokąta od wschodu przylega półkolista zakrystia, a od zachodu wzniesiono wieżę, nakrytą cebulastym hełmem. Korpus nawowy nakryty jest dachem o trzech spadkach.  Elewacje artykułują pionowe podziały: półkolumny na elewacji południowej i pilastry na elewacji północnej oraz dwa rzędy okien, okrągłych w górnej części ścian i prostokątnych w dolnej. Ściany wewnętrzne z trzech stron obiegają empory wsparte na słupach podtrzymujących również konstrukcję więźby dachowej. Na sklepieniu prezbiterium, podniebieniu łuku tęczowego oraz na ścianie wschodniej zachowały się fragmenty dobrze zachowanej dekoracji malarskiej wnętrza.
 
 

Dominik Kwaśniak

Galeria
Zobacz również
Lubuskie Spotkania z Zabytkami - Dziedzictwo kulturowe Sękowic
W dniu 13 czerwca 2014 r. zorganizowane zostały w Sękowicach...
Obchody 70-lecia służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej
Obchody 70-lecia służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej...
IV Lubuskie Spotkania
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na IV Lubuskie...
Kradzież popiersia Eliasza Ebeliusa
Przed 2002 r. z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim skradziono...