A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności /  Obchody 500-lecia reformacji w Zielonej Górze
Aktualności
02 listopad 2017
 Obchody 500-lecia reformacji w Zielonej Górze

Rozmiar czcionki
A A A
W dniu 31 października 2017 r., w 500 rocznicę ogłoszenia przez dr. Marcina Lutra w Wittenberdze 95 tez, będących wezwaniem do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpustów, w kościele Jezusowym w Zielonej Górze odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył proboszcz tutejszej parafii ewangelicko-augsburskim ks. Dariusz Lik. Wydarzenie to, w którym uczestniczył Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, włączyło się w program obchodów 500-lecia reformacji w Polsce.
Kościół Jezusowy w Zielnej Górze jest świątynią zabytkową, która wzniesiona została w 1911 r. na potrzeby gminy staroluterańskiej. Po II woj¬nie światowej świątynię przejęli katolicy, użytkując ją jako kaplicę ślubów pw. św. Józefa. W 1950 r. przywrócono w niej obrządek ewangelicki. Na szczególną uwagę zasługuje malarski wystrój wnętrza kościoła wykonany w technice kazeinowej, o ornamentyce utrzymanej w stylistyce secesji. Górne partie ścian, pierwotnie w jasnej szarozielonej gamie kolorystycznej, zostały wtórnie przemalowane. Partie z dekoracją ornamentalną są oryginalne, jednakże zostały przemalowane po formie z niewielką zmianą kolorystyki. U dołu ścian wydzielono lamperię pierwotnie ugrowo-zieloną (ciemniejszą niż górna partia ściany) obwiedziony wąską bordiurą o ornamentyce roślinno-geometrycznej ( motywy łamanych kamieni są wtórne). Analogiczną bordiurą, o zróżnicowanej ornamentyce i szerokości, podkreślono luki okien i drzwi, arkad międzynawowych i łuku tęczowego. Wpleciono w nią motywy zoomorficzne i mozaikowe. Na podniebiu sklepienia absydy ( obecnie przemalowane, pierwotnie błękitno- szare) znajduje się przedstawienie gołębicy w promienistej glorii. Szwy sklepienne pokryto dekoracją malarską, wzbogaconą o bukiety kwiatów u nasady sklepienia. Kolebkę nad nawą główną pokryto w całości dekoracją malarską z tłem monochromatycznym w odcieniach błękitu.
Kościół zachował niezwykle cenne walory autentyzmu zabytkowego wnętrza i należy do rzadkich przykładów secesyjnej aranżacji wnętrz w architekturze sakralnej. Niestety z uwagi na ograniczenia finansowe parafii konserwacja tego cennego wystroju odkładana jest z roku na rok.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Zielona Góra - Konkatedra
Prace konserwatorskie przy wyposażeniu kościoła p[podjęte...
Szkolenie pracowników WUOZ
W dn. 4.01.2012 r. odbyło się szkolenie pracowników Wojewódzkiego...
Rewaloryzacja historycznych zespołów staromiejskich
W dniu 12.10.2010 r. w Zielonej Górze, w ramach V LUBUSKICH...
Zielona Góra - badania konserwatorskie
Jesienią 2011 roku, w wyniku przeprowadzonych badań konserwatorskich,...