A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Oświadczenie LWKZ ws. wycinki drzew w alei lipowej...
Aktualności
20 sierpień 2018
Oświadczenie LWKZ ws. wycinki drzew w alei lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278

Oświadczenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. wycinki drzew w alei lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Radowice-Trzebiechów.

Rozmiar czcionki
A A A
Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków skierował do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego, polegającego na zniszczeniu zabytku - alei przy drodze wojewódzkiej nr 278 na odcinku Radowice – Trzebiechów, która ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków, za co, w myśl art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. t.j. poz. 2187 ze zm.), grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności lub w przypadku działania nieumyślnego – kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie uczestniczył w uzgadnianiu inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Konotop oraz związanej z nią wycinki drzew. Jednakże mając wiedzę o planowanej wycince drzew, zlecił wykonanie opinii dendrologicznej, na podstawie której opracowane zostały zalecenia konserwatorskie przekazanymi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pismem z dnia 24.03.2017 r.
Stosownie do pkt 3b ww. zaleceń wycinkę należało prowadzić etapowo, po usunięciu drzew z jednej strony alei należało posadzić nasadzenia zastępcze i dopiero po okresie 5 lat od ww. wycinki możliwe byłoby usuwanie drzew z drugiej strony alei, również z nasadzeniami zastępczymi.
Zalecenia zostały opracowane na podstawie opinii dendrologicznej wykonanej przez Panią mgr Zofię de Mezer-Uciechowską w marcu 2017 r. Wynikało z niej, że starodrzew wchodzący w skład alei nie rokuje szans na przetrwanie, a celem zachowania alei większość drzew winna zostać stopniowo wymieniona na rozrośnięte egzemplarze, przy zastosowaniu materiału szkółkarskiego wieloletniego (minimum 5 lat) o wysokim pniu i zdefiniowanym, ukształtowanym pokroju drzew alejowych. Ponadto ww. zalecenia zobowiązywały do przeprowadzenia badań wykluczających lub potwierdzających obecność siedlisk chronionych gatunków fauny.
Wycinka przeprowadzona na odcinku Trzebiechów – Radowice została dokonana niezgodnie z ww. zaleceniami, które określały zasady postepowania, umożliwiającego zachowanie alei w krajobrazie kulturowym i ekosystemie. Odstąpienie od ich realizacji doprowadziło do zniszczenia zabytku stanowiącego istotny element krajobrazu kulturowego regionu oraz ingerencję, zakłócającą nieodwracalnie stosunki w mikroklimacie okolicy i  ekosystemie w skali kraju.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Zobacz również
Trzebiechów - spotkanie z okazji 60. rocznicy śmierci Henry’ego van de Velde
Prezes Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła...
Trzebiechów - seminarium nt. źródeł finansowania prac w zabytkach
W dniu 8 listopada 2010 r. w Trzebiechowie odbyło się seminarium...
Obchody jubileuszu 150-lecia urodzin Henry’ego van de Velde
Rok 2013 w wielu krajach Europy poświęcony jest obchodom jubileuszu...
Jubileusz 150-lecia urodzin Henry’ego van de Velde w Polsce. Konferencja w Trzebiechowie
W dn. 5-6 września 2013 r. odbyła się w Trzebiechowie Międzynarodowa...