A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Oświadczenie LWKZ ws. wycinki drzew w alei lipowej...
Aktualności
20 sierpień 2018
Oświadczenie LWKZ ws. wycinki drzew w alei lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278

Oświadczenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. wycinki drzew w alei lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Radowice-Trzebiechów.

Rozmiar czcionki
A A A
Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków skierował do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu zabronionego, polegającego na zniszczeniu zabytku - alei przy drodze wojewódzkiej nr 278 na odcinku Radowice – Trzebiechów, która ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków, za co, w myśl art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. t.j. poz. 2187 ze zm.), grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności lub w przypadku działania nieumyślnego – kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie uczestniczył w uzgadnianiu inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Konotop oraz związanej z nią wycinki drzew. Jednakże mając wiedzę o planowanej wycince drzew, zlecił wykonanie opinii dendrologicznej, na podstawie której opracowane zostały zalecenia konserwatorskie przekazanymi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pismem z dnia 24.03.2017 r.
Stosownie do pkt 3b ww. zaleceń wycinkę należało prowadzić etapowo, po usunięciu drzew z jednej strony alei należało posadzić nasadzenia zastępcze i dopiero po okresie 5 lat od ww. wycinki możliwe byłoby usuwanie drzew z drugiej strony alei, również z nasadzeniami zastępczymi.
Zalecenia zostały opracowane na podstawie opinii dendrologicznej wykonanej przez Panią mgr Zofię de Mezer-Uciechowską w marcu 2017 r. Wynikało z niej, że starodrzew wchodzący w skład alei nie rokuje szans na przetrwanie, a celem zachowania alei większość drzew winna zostać stopniowo wymieniona na rozrośnięte egzemplarze, przy zastosowaniu materiału szkółkarskiego wieloletniego (minimum 5 lat) o wysokim pniu i zdefiniowanym, ukształtowanym pokroju drzew alejowych. Ponadto ww. zalecenia zobowiązywały do przeprowadzenia badań wykluczających lub potwierdzających obecność siedlisk chronionych gatunków fauny.
Wycinka przeprowadzona na odcinku Trzebiechów – Radowice została dokonana niezgodnie z ww. zaleceniami, które określały zasady postepowania, umożliwiającego zachowanie alei w krajobrazie kulturowym i ekosystemie. Odstąpienie od ich realizacji doprowadziło do zniszczenia zabytku stanowiącego istotny element krajobrazu kulturowego regionu oraz ingerencję, zakłócającą nieodwracalnie stosunki w mikroklimacie okolicy i  ekosystemie w skali kraju.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Zobacz również
"Henry van de Velde - sztuka bez granic"
W dniu 28 września 2007 r. w Trzebiechowie odbyła się międzynarodowa...
Trzebiechów 2008
Trzebiechów to jedna z malowniczych miejscowości w naszym regionie,...
Seminarium w dla studentów architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego w Trzebiechowie
W tym roku obchodzimy 160. rocznicę urodzin belgijskiego artysty...