A A A
Zabytki skradzione i zaginione
30 sierpień 2018
Balustrada balkonu pałacu w Bojadłach

Rozmiar czcionki
A A A

 W latach 2006-2007 została skradziona  (zaginęła) rokokowa kuta balustrada balkonu fasady pałacu w Bojadłach. Niestety brak informacji na temat okoliczności kradzieży.
Ażurowa, metalowa, kuta balustrada wykonana około 1730 r.  zamykała płytę niewielkiego balkonu o wklęsło-wypukłym obrysie. Balustrada złożona z pionowych prętów połączonych ceownicami i esownicami wzbogaconymi motywem rocaille.
Zespół pałacowy w Bojadłach (pałac oficyny, pawilon, park) wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 205 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20.03.1961 r.
Skradziony zabytek figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty: 10866).  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
 Europejskie Dni Dziedzictwa w pałacu w Bojadłach
W dniu 9 września 2917 r. w pałacu w Bojadłach zorganizowano...
Europejskie Dni Dziedzictwa w pałacu w Bojadłach
W ramach wydarzeń związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego...
Europejskie Dni Dziedzictwa w pałacu w Bojadłach
 W dniu 9 września 2917 r. w pałacu w Bojadłach zorganizowano...