A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na sesji ...
Aktualności
27 sierpień 2018
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków na sesji Rady Gminy Żary

Rozmiar czcionki
A A A

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Żary w dniu 23 sierpnia 2018 r. Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w sesji Rady Gminy w Żarach. Przypomniała o obowiązkach ciążących na samorządzie terytorialnym w stosunku do zabytków, wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, omawiając ubiegłoroczną nowelizację ustawy. Przedstawiła również problemy dotyczące zabytków należących do Gminy Żary, w tym ruin pałacu we Włostowie oraz spichlerza i ruin kościoła w Złotniku. Zabytki te wymagają podjęcia prace zabezpieczających, do czego Gmina została zobowiązana nakazami konserwatorskimi oraz wszczętymi postępowaniami egzekucyjnymi, skutkującymi nakładanymi karami finansowymi, wynikającymi z faktu długoletniego nie wywiązywania się z tych obowiązków. Dyskusja była burzliwa, radni wskazywali na szereg obciążeń spoczywających na barkach samorządu, wśród których zabytki stanowią tylko jedno z wielu ważnych dla mieszkańców zagadnień. Z kolei Pani Konserwator wyjaśniała konieczność zapewnienia właściwej opieki nad dziedzictwem kulturowym, wskazując na zły stan zachowania zabytków  oraz rygory wynikające z przepisów prawa. Jednocześnie poinformowała o możliwości ubiegania się o dotacje na realizację prac w zabytkach z różnych źródeł, deklarując wsparcie w przypadku gdy Gmina podejmie prace zabezpieczające. Podała też przykłady innych samorządów, które skutecznie realizują swoje zadania, pozyskując środki finansowe i prowadząc prace remontowe, dzięki czemu liczne zabytki przywracane są do dobrego stanu technicznego, służą mieszkańcom  i przyczyniają się do rozwoju turystyki w naszym regionie.
 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Europejskie Dni Dziedzictwa 2008
W dniach 26 – 27 września 2008 r. zorganizowane zostały...
Lubuskie Spotkania z Zabytkami w Żarach
W dniu 30 maja 2016 r. o godz. 12.00 w auli Ratusza w Żarach...
Żary - odbudowa Domku Winnego
Badania architektoniczne pozostałości pawilonu ogrodowego tzw....