A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Szkolenie służb konserwatorskich w Rokitnie
Aktualności
04 wrzesień 2018
Szkolenie służb konserwatorskich w Rokitnie

Rozmiar czcionki
A A A
 Wzorem lat ubiegłych, w dniach  30-31 sierpnia 2018 r., zorganizowano w Rokitnie szkolenie dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i samorządowych konserwatorów zabytków, na które zaproszono powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Konserwatorzy rozpoczęli szkolenie od spotkania w kościele katedralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie Pan mgr Michał Jarosiński – dyplomowany konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej omówił wyniki badań konserwatorskich w zabytku. Następnie w trakcie szkolenia omówiono aktualną problematykę legislacyjną i orzecznictwo – Pani mgr Renata Siwek oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO – Pan mgr Grzegorz Kurowski. W kolejnym dniu szkolenia jego uczestnicy wysłuchali wykładu Pani prof. Bogumiły Rouby z Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu poświęconego różnorodnym problemom związanym z remontami zabytków. Następnie Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków omówiła problematykę ochrony zabytków w województwie lubuskim, zaś Pani mgr Alicja Duda z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze opowiedziała o oznaczeniach, inskrypcjach i sygnaturach na zabytkowej ceramice budowlanej. Na zakończenie głos oddano społecznikom. Pani mgr Anna Dziadek Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze zaprezentowała referat pt. „Ochrona zabytków z punktu widzenia społecznej opieki nad zabytkami”. W tej części spotkania, na zaproszenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uczestniczyli wykonawcy prac remontowych w zabytkach oraz inżynierowie, projektujący i pełniący nadzór inwestorski oraz kierujący robotami budowlanymi w zabytkach. Omawiano sprawy remontów dachów pod kątem ponownego wykorzystania ich historycznego pokrycia, w miejsce wprowadzania nowej dachówki. Społecznicy podkreślali potrzebę utrzymywania historycznych pokryć dachów na obiektach zabytkowych. Ku temu skłaniają się również konserwatorzy zabytków, stąd wskazywano na konieczność zmiany podejścia do tego tematu ze strony projektantów i wykonawców. Zwrócono uwagę na konieczność indywidualnego traktowania każdego zabytku i dążenie do ograniczenia ingerencji w jego substancję do niezbędnego minimum. Zdanie to podzieliła również Pani prof. Bogumiła Rouba. Postanowiono podjąć starania wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie.
 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Rokitno - szkolenie służb konserwatorskich z terenu województwa lubuskiego
Wzorem lat ubiegłych, w dniach 29-30 sierpnia 2019 r. w Rokitnie...
Oględziny cudownego obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej
Podczas Konwentu Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków,...
Rokitno - szkolenie
W dniach 20-21 sierpnia 2015 w Rokitnie odbyło się szkolenie...
"Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016"
Zapraszamy do udziału w XVII edycji Polsko-Niemieckiej Konferencji...